Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uitkeringsfraude

De gemeente controleert of iemand recht heeft op een bijstanduitkering. Als u verkeerde informatie doorgeeft of informatie achterhoudt, heet dat uitkeringsfraude. Voorbeelden van uitkeringsfraude zijn: als iemand met een bijstandsuitkering een verandering in het inkomen of vermogen niet doorgeeft.  

Als er twijfel is over het recht op de uitkering, start de gemeente een fraudeonderzoek. Blijkt uit het onderzoek dat u fraudeert? U moet dan al het geld dat u teveel heeft gehad, terugbetalen. Daarnaast krijgt u een boete. 

Uitkeringsfraude melden

Als u iemand verdenkt van fraude met een uitkering, kunt u dit doorgeven bij de gemeente. Iedereen kan uitkeringsfraude melden, ook instanties zelf. Dit kan ook anoniem.

Geef bij uw melding door:

  • waar de fraude is gepleegd (adressen);
  • op welke werktijden dit gebeurde;
  • eventueel gegevens over een auto;
  • hoeveel geld ermee is verdiend (inkomsten);
  • met wie de verdachte samenwoont;
  • sinds wanneer wordt er gefraudeerd.

U kunt fraude altijd melden. Gaat het over iets uit het verleden? Dan is de fraude moeilijk te bewijzen. Toch kan de gemeente ook een boete opleggen als iemand al geen uitkering meer heeft.