Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bedrijfsafval

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. 

Uw bedrijfsafval laat u ophalen door een erkend inzamelbedrijf. De gemeente zamelt alleen afval in dat afkomstig is van huishoudens. Wij zamelen geen afval in afkomstig van bedrijven of instellingen.

U vindt de voorwaarden voor het scheiden van uw bedrijfsafval in:

  • De omgevingsvergunning milieu, als u deze heeft.
  • De algemene regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het omgevingsplan als u geen omgevingsvergunning milieu heeft. De algemene regels vindt u terug via het Omgevingsloket.

Het is verboden om vuil of afval te storten op andere plaatsen. Dit geldt ook voor groenafval. U kunt een tijdelijke ontheffing op dit verbod aanvragen. Met de ontheffing mag u het afval voor een periode op uw eigen (bedrijfs)terrein opslaan.