Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvang beginnen? Doe dan een aanvraag bij de gemeente. De gemeente regelt de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang. De GGD controleert of u aan de kwaliteitseisen voldoet.

Wilt u zich inschrijven als gastouder? Kijk dan bij gastouderopvang.

U moet een aanvraag doen als u de volgende onderneming start:

 • buitenschoolse opvang
 • gastouderbureau
 • kinderdagverblijf

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht.

Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het LRK geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen.

U moet zich ook inschrijven in het personenregister kinderopvang. Dit geldt voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen. Meer informatie leest u op de website van DUO.

De GGD controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar:

 • de veiligheid en gezondheid
 • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
 • de opleiding van uw personeel
 • de inzet van stagiaires
 • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
 • de groepsgrootte
 • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk
 • de ruimtes waar de kinderen verblijven

U publiceert de inspectierapporten op uw website. Heeft u geen website? Leg de rapporten op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Zo start u een kinderopvang:

Lees voor alle stappen het Stappenplan kinderopvang starten. Wilt u een gastouderbureau starten? Lees dan het Stappenplan gastouderbureau starten. Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld. Verandert er iets in uw gegevens? U moet dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik het juiste wijzigingsformulier:

De legeskosten voor het aanvragen van een BSO, KDV of een gastouderbureau zijn voor een eerste aanvraag € 603,-. Als het een tweede of volgende locatie betreft: € 935,-. Kijk hiervoor ook in de legesverordening. Deze vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

De gemeente heeft 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode controleert de GGD de gegevens en omstandigheden. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. De gemeente laat dit weten aan de aanvrager.

Verandert er iets in uw gegevens of wilt u zich uitschrijven als gastouder of opvang? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier van Rijksoverheid:

Heeft u vragen over het starten van een kinderopvang of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Truus Hulsman, medewerker beleidsuitvoering, via (0548) 85 48 54.