Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Predicaat Hofleverancier of Koninklijk

Het predicaat Koninklijk is een eretitel voor verenigingen, stichtingen, instellingen of grote bedrijven. Het predicaat Hofleverancier is een erenaam voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb). U vraagt het predicaat Hofleverancier aan bij de gemeente. Uw bedrijf ligt in de gemeente waar u de aanvraag doet. U doet de aanvraag bij de burgemeester.

Krijgt u het predicaat Koninklijk of Hofleverancier? Dan mag u deze titel aan uw naam en logo toevoegen. U mag ook het koninklijke wapen gebruiken.

Aanvragen

Heeft u plannen voor het aanvragen van een predicaat? Neem dan eerst contact op bestuurssecretariaat van onze gemeente. Onze medewerkers kunnen in grote lijnen aangeven of u aan de voorwaarden voldoet. Ook leggen zij u uit hoe u te werk moet gaan. Houd er rekening mee dat de procedure ongeveer een jaar duurt. Neem dus op tijd contact op.

Contactpersonen bestuurssecreteriaat: 

Nadat u contact heeft opgenomen levert u de volgende stukken aan:

  • een bewijs van de ontstaansgeschiedenis (bijvoorbeeld een oprichtingsakte);
  • een brief waarin u uitlegt waarom de organisatie deze eretitel verdient;
  • een beschrijving van de financiële situatie en de kerncijfers van de afgelopen 5 jaar.

  • Uw onderneming bestaat minimaal 100 jaar.
  • U kunt de ontstaansgeschiedenis duidelijk aantonen met een officieel document uit het oprichtingsjaar.
  • Uw onderneming is van plaatselijk of regionaal belang.
  • Het is een keurige onderneming en de eigenaar en personeel zijn van goed gedrag.
  • U doet de aanvraag naar aanleiding van een bijzonder jubileum. Bijvoorbeeld bij 100, 125 of 150 jaar.

De procedure voor het aanvragen van een eretitel duurt ongeveer een jaar.