Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Asbest opslaan

Als u asbest wilt opslaan, moet u een melding doen en een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen. Slaat u meer dan 50 ton asbest op? Vraag dan een omgevingsvergunning milieu aan. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Soms moet niet de gemeente, maar de provincie akkoord geven. Dat is als u een BRZO-inrichting of een IPPC-installatie heeft. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie Overijssel.

  • Bij het op- en overslaan van asbest komt stof vrij dat met het blote oog te zien is.
  • U slaat asbest in een container op.
  • U verpakt asbest in sterk en dik materiaal dat geen lucht doorlaat.
  • Doet u meer dan 1 asbestsanering? Dan gelden ook nog deze voorwaarden:
    • Voeg alle asbest samen in 1 container.
    • Leg per container vast van welke saneringen de asbest afkomstig is.
    • Bewaar deze gegevens 5 jaar.

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Wij kunnen deze termijn 1 keer verlengen met 6 weken.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.