Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandveilig gebruik gebouwen

Om een gebouw veilig te kunnen gebruiken, moet u soms een melding brandveilig gebruik doen. Dit moet als in het gebouw zorg wordt aangeboden of als er kamers worden verhuurd. Een melding is ook verplicht als er veel mensen in het gebouw zijn. Ook als dit maar 1 keer is. U doet een melding 4 weken voordat het gebouw in gebruik wordt genomen.

  • Controleer in het Omgevingsloket of u een melding moet doen. Dit doet u door bij werkzaamheden te kiezen voor gebruiksmelding. Na de controle kunt u de melding meteen indienen.
  • Doe uw melding minimaal 4 weken voor u het gebouw gaat gebruiken.
  • Bij uw melding moet u documenten meesturen, zoals een plattegrondtekening. Bij uw melding krijgt u een overzicht van wat u moet meesturen.
  • Om een bouwwerk brandveilig te kunnen gebruiken, moet u aan enkele eisen voldoen. Die eisen dragen bij aan het tegenhouden, beperken en bestrijden van brand. En van brandgevaar en ongevallen bij brand. Deze eisen staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Als een melding nodig is doet u dat via het Omgevingsloket. Aan een melding zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wel kosten zijn om de regels na te kunnen leven. Deze betaalt u zelf.