Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bedrijfsvoering

Houdt u bij de bedrijfsvoering rekening met allerlei rechten en plichten. Zo zijn er regels waaraan uw administratie en correspondentie moeten voldoen. Ook bij de verkoop van producten en diensten en bij reclame en promotie zult u zich aan de wet moeten houden. Doet uw onderneming aan eigen vervoer of aan criminaliteitspreventie, dan gelden daar specifieke regels voor. Op de website van het Ondernemersplein vindt u meer informatie.