Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Heeft u een plekje vrij?

Wat het project inhoudt

Wij zijn op zoek naar werkervaringsplekken in de gemeente Rijssen-Holten voor mensen die de Nederlandse taal willen leren.

In de gemeente Rijssen-Holten volgen een deel van de uitkeringsgerechtigden een inburgeringscursus of een aanvullende taalcursus. 1 of 2 dagdelen per week willen deze mensen graag oefenen met de Nederlandse taal op de werkvloer. Dit is voor een periode tussen 1 en 2 jaar.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken bedrijven, ondernemers en organisaties die inwoners met een andere moedertaal dan Nederlands willen helpen op de werkvloer.

Voorwaarden van de werkplek

 • Werkplek is gevestigd in gemeente Rijssen-Holten
 • Beschikbaarheid van een periode tussen 1 en 2 jaar
 • 1 á 2 dagdelen per week
 • Bij voorkeur vallen de dagdelen onder schooltijden
 • Beschikbaar stellen van ondersteunende werkzaamheden
 • Er is een maatje op de werkvloer aanwezig om de taal te oefenen

Wat levert het op?

 • Mensen een kans geven om zich te ontwikkelen
 • Investeren in personeel voor de toekomst
 • Geen personeelskosten en verzekering
 • 1 á 2 dagdelen in de week extra inzet
 • Diversiteit op de werkvloer

Werkplek aanmelden of meer informatie nodig?

Bel met Dieuwertje Vrielink (0548) 85 47 66 of mail naar participatie@rijssen-holten.nl. Kijk voor profielschetsen op hettwenteportaal.nl

1. Aanmelden

De werkgever meldt een werkervaringsplek of vacature aan bij Team Re-integratie via participatie@rijssen-holten.nl of kijk op hettwenteportaal.nl voor kandidaten.

2. Selectie

De consulenten van Team Re-integratie koppelen de werkplek aan de juistepersoon. Of de werkgever neemt contact op met de consulent om in contact te komen met één van de kandidaten op Twenteportaal.

3. Kennismaking

De consulent neemt contact op met de werkgever om de geselecteerde kandidaat voor te stellen en een kennismakingsgesprek in te plannen.

4. Overeenkomst

Na een positieve kennismaking worden de werkdagen afgesproken. Dit wordt samen met andere afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Deze wordt opgesteld door de consulent.

5. Tussenevaluatie

Elke 3 maanden wordt door de consulent een afspraak gemaakt vooreen tussenevaluatie. Er wordt gebruikgemaakt van een ontwikkelvolgstyssteem.

6. Einde

Aan het einde van het traject kijkt de consulent samen met de werkgever naar vervolgmogelijkheden.