Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Melding ruimtelijk gebruik buitengebied

Voor een aantal vormen van gebruik in het buitengebied met een beperkte ruimtelijke impact, stuurt u vooraf een melding naar het college van burgemeester en wethouders. Het gaat om de volgende vormen:

  • Een aan huis gebonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
  • Een nevenactiviteit bij een (agrarisch) bedrijf;
  • De omzetting van een plattelandswoning naar een tweede bedrijfswoning;
  • Een inwoonsituatie.

Voor de verschillende vormen gelden diverse voorwaarden. U vindt de voorwaarden in het omgevingsplan voor het buitengebied. In het omgevingsplan leest u ook of u binnen het buitengebied valt. Bij elke melding hoort in ieder geval een geschaalde situatietekening en 1 of meer foto’s van de feitelijke situatie.

Twijfelt u of voor uw gebruik een melding nodig is? Neem dan vooraf contact met ons op. Vooralsnog is het indienen van een melding alleen in het buitengebied mogelijk. In het buitengebied mag op basis van de Crisis- en herstelwet namelijk geëxperimenteerd worden met nieuwe type ‘vergunningen’.

Als u na het indienen van uw melding binnen 4 weken niets van ons hoort, is de gemelde activiteit toegestaan. Wij kunnen het gebruik ook niet toestaan; daarover krijgt u binnen 4 weken bericht. Als uw gemelde activiteit is toegestaan, kunt u het gebruik uitvoeren. Houd er rekening mee dat als u andere activiteiten moet uitvoeren voor het in gebruik nemen (bijvoorbeeld verbouwen of nieuwbouwen) u voor die activiteiten moet bepalen of daar een aparte vergunning voor nodig is.

Wanneer wij besluiten de gemelde activiteit niet toe te staan, kunt u daar binnen 6 weken bezwaar tegen maken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.