Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aankondigingen aanbestedingen, verkopen en marktconsultaties

Als gemeente zijn we wettelijk verplicht opdrachten van een bepaalde waarde te publiceren. Voor opdrachten met een lagere waarde geldt deze publicatieplicht niet. We streven naar een zo groot mogelijke transparantie bij de inkoopprocedures. Daarom publiceren we op deze website aankondigingen van opdrachten waarvoor deze wettelijke plicht niet geldt. 

Bent u geïnteresseerd in aankondigingen van opdrachten? Volg ons dan op twitter: @OndernemerRH. Nieuwe aankondigingen worden hierop geplaatst.

Oudere publicaties

Bent u op zoek naar oude aankondigingen van aanbestedingen, verkopen en marktconsultaties? Deze vindt u via de knop hieronder.

Aankondigingen aanbestedingen

Hieronder vindt u lopende aankondigingen van aanbestedingen en marktconsultaties. De datum van publicatie vindt u voor de titel van de aankondiging.

Zie voor meer informatie over de opdracht het formulier: “RSC 2021-05 Omschrijvingsformulier +onderhandse+aanbesteding+(versie+2015-06-03)”.

De gemeente Rijssen-Holten heeft medio 2022 een Open House procedure doorlopen voor het inkopen van huishoudelijke ondersteuning. De Open House procedure wordt twee keer per jaar opengesteld voor nieuwe aanbieders. Per 1 juli 2023 hebben nieuwe aanbieders de mogelijkheid om toe te treden. Zie voor meer informatie over de opdracht Aankondiging openstelling Open House procedure 201513 Huishoudelijke ondersteuning 2023 ev. Gem. Rijssen-Holten.

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf maandag 1 mei 2023 tot en met woensdag 31 mei 2023, en moet worden gemaild aan: aanbesteden@rijssen-holten.nl.

Inschrijfformulier

Hier vindt u het inschrijfformulier Aanmeldformulier 201513 Open House procedure Huishoudelijke ondersteuning 2023 ev. Gem. Rijssen-Holten.

De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor “Vervangen kunstgras voetbalveld SV Excelsior ’31, veld 5, te Rijssen”. Zie voor meer informatie over de opdracht “11-04-2023 AANKONDIGING MVO Vervangen kunstgras voetbalveld SV Excelsior 31 te Rijssen”.

De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform haar gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor Archeologisch onderzoek VGM 2c en Enkco terrein te Holten. Zie voor meer informatie over de opdracht Aankondiging MOA Archeologisch onderzoek VGM 2c en Enkco terrein Holten.

De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het werk T35878 MOA Nieuwbouw werkschuur te Rijssen. Zie voor meer informatie over de opdracht Aankondiging MOA Nieuwbouw werkschuur te Rijssen.

Meervoudig onderhandse aanbesteding van: Nieuw parkhek voor Het Volkspark en omgeving te Rijssen, Z2022045510 De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het werk ‘Nieuw parkhek voor Het Volkspark en omgeving te Rijssen’. Zie voor meer informatie over de opdracht 2023 03 21 Aankondiging MOA nieuw parkhek voor Het Volkspark en omgeving te Rijssen_Z2022045510

De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor Leveren bos en haagplantsoen, sierheesters aan de gemeente Rijssen-Holten 2023 ev.
Zie voor meer informatie over de opdracht Omschrijvingsformulier MOA leveren bos en haagplantsoen, sierheesters aan de gemeente Rijssen-Holten 2023 ev.

De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het werk verduurzaming gemeentelijke gebouwen gemeente Rijssen-Holten 2023 ev.. Zie voor meer informatie over de opdracht verduurzaming gemeentelijke gebouwen gemeente Rijssen-Holten 2023 ev.

De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de dienst ontwikkel/re-integratie activiteiten. Het gaat om het verzorgen van de ontwikkel- en re-integratie activiteiten:

  • Werkstage gericht op activering
  • Terugval werkplekken

De dienstverlener moet in ieder geval de werkzaamheden binnen de gemeentegrenzen te verzorgen. Zo nodig kan de dienstverlener (in onder aanneming) derden bij de uitvoering betrekken. De opdracht heeft een looptijd van 2 jaar, met een optionele verlenging van 2 keer een jaar

Zie voor meer informatie over de opdracht de aankondiging MOA ontwikkel- en re-integratie activiteiten.

 

De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het Duurzaam veilig inrichten van de Keizersweg en de Vrijheidslaan te Holten.

Zie voor meer informatie over het werk: 

 

De gemeente Rijssen-Holten wil middels een open house procedure met meerdere zorgverzekeraars een overeenkomst aangaan voor een collectieve zorgverzekering voor de doelgroep chronisch zieken en minima, zodat zij kunnen kiezen tussen verschillende zorgverzekeraars.

Bijlagen

De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het klein bouwkundig onderhoud gemeentelijke gebouwen Rijssen-Holten. Zie voor meer informatie over de opdracht klein bouwkundig onderhoud gemeentelijke gebouwen Rijssen-Holten.

De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met een 201513 Open House procedure Huishoudelijke ondersteuning 2023 ev. gem. Rijssen-Holten. Zie voor meer informatie over de opdracht de aankondiging 201513 Open House procedure Huishoudelijke ondersteuning 2023 ev. gem. Rijssen-Holten.

 

De gemeente Rijssen-Holten is van plan te starten met een marktconsultatie voor de inkoop algmeene voorziening huishoudelijke ondersteuning en de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. Meer informatie over de opdracht vindt u in de aankondiging marktconsultatie en in het beleidskader huishoudelijke ondersteuning Rijssen-Holten.

De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor “Vervangen kunstgras voetbalveld SV Excelsior ’31, veld 1, te Rijssen”. Zie voor meer informatie over de opdracht “14-04-2022 AANKONDIGING MOA Vervangen kunstgras voetbalveld SV Excelsior 31 te Rijssen”.

 

De aanwijzingstermijn voor de partij voor de verzorging van publieke mediadiensten in Rijssen-Holten verloopt in augustus 2022. Momenteel is dat Radio 350. Deze periode van 5 jaar is ingegaan op 28 augustus 2017 en eindigt op 28 augustus 2022. Ben u als partij geïnteresseerd in een aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor onze gemeente voor de komende 5 jaar?