Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Demonstratie melden

Wilt u een demonstratie houden? Dan meldt u dat bij de burgemeester. De burgemeester kan dan tijdig een inschatting maken welke maatregelen de gemeente en de politie moeten nemen om de veiligheid te garanderen en de demonstratie in goede banen te leiden. Meld uw demonstratie snel en eenvoudig. 

Meld een demonstratie minstens 48 uur van tevoren op een werkdag. Wilt u demonstreren op een zaterdag, zondag of maandag? Dan meldt u dat uiterlijk op vrijdag voor 12.00 uur. 

Tijdens de demonstratie gelden de volgende regels: 

 • U blokkeert geen wegen, kruispunten of splitsingen.
 • U laat de plek waar u de demonstratie houdt schoon achter. 
 • U volgt bevelen van de politie op. 
 • Tijdens de demonstratie blijft u op de stoep. De straat blijft vrij voor het verkeer. 
 • De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd. Iedereen moet vrij in en uit kunnen lopen. 
 • Als u geluidsversterkers zoals microfoons, luidsprekers of megafoons gebruikt, mag het geluid daarvan niet te hard staan. Dit geldt in het bijzonder op drukke locaties. 
 • Als u flyers uitdeelt ruimt u deze op als mensen die op de grond gooien. 
 • U mag geen voorwerpen verbranden voor, tijdens of na de demonstratie. 
 • Deelnemers aan de demonstratie gebruiken geen alcohol. Zij hebben ook geen alcohol bij zich. 
 • Deelnemers aan de demonstratie mogen geen dikke stokken of vergelijkbare voorwerpen bij zich hebben; ook niet als onderdeel van een spandoek. 
 • Deelnemers aan de demonstratie mogen geen kleding dragen die het gezicht bedekt om ongezien strafbare feiten te kunnen plegen. 
 • U mag met de demonstratie niet discrimineren op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken of oproepen tot geweld. 
 • De demonstratie mag geen schade toebrengen aan derden.