Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klein kansspel organiseren

Bij een klein kansspel kunnen deelnemers prijzen winnen. Deze prijzen blijven onder een bepaald bedrag. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn bingo, kienen, vogelpiekspel en rad van avontuur.

Kansspel melden

U meldt de bijeenkomst schriftelijk bij de gemeente via het digitale meldingsformulier. Doe dit minimaal 14 dagen van tevoren.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

 • Een vereniging organiseert het kansspel.
 • De vereniging bestaat minstens 3 jaar.
 • Het doel van de vereniging mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn.
 • Het doel van het kleine kansspel moet van tevoren bekend zijn.
 • Tijdens het kansspel mag het prijzenpakket maximaal € 400,- per ronde zijn en € 1.550,- per bijeenkomst.
 • Op 1 adres mag maar 1 kansspel tegelijk gespeeld worden.

 1. Een bestuurslid, lid of toezichthouder is aangewezen door het bestuur en verantwoordelijk voor de kleinkansspelbijeenkomst.
 2. Deze toezichthouder controleert de winnende loten, bijvoorbeeld de bingokaarten. Dit doet hij of zij voordat de prijs wordt uitgereikt.
 3. De toezichthouder houdt een boekhouding bij. Hierin vermeldt hij of zij de uitgegeven prijzen en de vergelijkbare winkelwaarde daarvan.
 4. De vereniging maakt van iedere kansspelbijeenkomst een financieel verslag. De boekhouding van de toezichthouder, zoals beschreven in punt 3, neemt u hierin mee. Lever de boekhouding uiterlijk 5 dagen na de kansspelbijeenkomst in bij de gemeente.
 5. Het financieel verslag geeft een duidelijk beeld van de ontvangsten en de prijzen van de bijeenkomst. Dit beeld is inclusief onkostenpost. Vul het verslag naar waarheid in en zorg voor een datum en ondertekening door de toezichthouder en de voorzitter, secretaris of penningmeester.
 6. De totale waarde van de prijzen mag maximaal 40% van de totale ontvangsten van de bijeenkomst zijn. Dit is inclusief onkosten.
 7. De namen, adressen en andere gegevens van de personen die de trekking uitvoert en daarbij helpt zijn voor de trekking aangegeven op de kennisgeving.
 8. De prijzen mogen binnen de wettelijk gestelde normen uitsluitend bestaan uit verbruikbare goederen. Niet uit geld, geldwaardige papieren of dieren.
 9. Controlerende ambtenaren hebben altijd toegang tot de bijeenkomst. Alle stukken over de kansspelbijeenkomst moeten direct aan deze personen worden afgegeven wanneer zij ernaar vragen.
 10. Het bestuur van een vereniging is er verantwoordelijk voor dat de winst van de kansspelbijeenkomst zo snel mogelijk opgenomen wordt in de boeken van de vereniging. Deze boeken moeten direct worden afgegeven wanneer daarnaar gevraagd wordt. De penningmeester is hiervoor verantwoordelijk.
 11. Wanneer er in strijd met de hiervoor gestelde voorwaarden wordt gehandeld, kan dit betekenen dat de kansspelbijeenkomst wordt geschorst of opgeheven.