Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Standplaatsvergunning

Als u een stand langs de weg wilt zetten om goederen te verkopen heeft u een standplaatsvergunning nodig. Een standplaatsvergunning kunt u digitaal aanvragen.

Wilt u een standplaats innemen op een evenement? Dan moet u zich melden bij de organisatie van het betreffende evenement.

Een standplaatsvergunning kost € 48,40. Daarnaast betaalt u kosten voor het innemen van een standplaats op gemeentegrond. De kosten hiervoor bedragen € 2,60 per strekkende meter per dag.

De voorwaarden voor het innemen van een standplaats zijn vastgelegd in de Beleidsregels standplaatsen gemeente Rijssen-Holten 2019.
U kunt voor maximaal 5 jaar een standplaatsvergunning krijgen.

Let op: Het is dus niet langer nodig een bewijs van registratie door het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht af te geven. Artikel 3 (Vereisten van de aanvrager) van de beleidsregels is dus niet langer van toepassing. Dit wordt met de volgende wijziging van de verordening herzien. 

Bekijk het overzicht standplaatslocaties voor alle locaties in Rijssen-Holten.

U mag flyeren. Eventuele rommel ruimt u zelf op. U mag niet flyeren op de marktterreinen op de dagen dat er markt is.

Wij beslissen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.