Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Wegafsluiting aanvragen (tijdelijke verkeersmaatregel) 

U gaat bouwen, slopen of u wilt een evenementen organiseren en de straat moet hiervoor in zijn geheel of gedeeltelijk worden afgesloten? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig. 

  • U dient de aanvraag minimaal 14 dagen voor het begin van de afsluiting in. Voor grotere wegen (waar een maximumsnelheid van 50 km/u geldt) is deze termijn 28 dagen.
  • Breng de omwonenden/gebruikers van dichtbijgelegen panden ook op de hoogte van de (gedeeltelijke) wegafsluiting.
  • Werkzaamheden en evenementen op of langs de openbare weg kunnen een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid. De zorg voor de verkeersveiligheid ligt zowel bij de wegbeheerder als bij degene die de werkzaamheden laat uitvoeren of het evenement organiseert. Uitgangspunt is dat de aanvrager verantwoordelijk is voor het plaatsen van de afzethekken en borden en dat de gemeente hierop controleert. Voor evenementen leent de gemeente afzethekken en borden uit. Vragen om het lenen van afzetmaterialen kan via het formulier op de pagina Evenement organiseren (tabje Verkeersborden en dranghekken lenen).

Voor activiteiten waar een evenementenvergunning voor nodig is, hoeft u niet apart een aanvraag voor een wegafsluiting in te dienen. Het aanvragen van de wegafsluiting wordt dan met/in de aanvraag voor de evenementenvergunning geregeld.

  • U vraagt de wegafsluiting minimaal 14 / 28 dagen voor de start van de afsluiting aan via het aanvraagformulier wegafsluiting.
  • U levert een situatietekening en waar nodig een verkeersplan aan. Op de situatietekening staat het weggedeelte aangegeven wat u af wilt sluiten. Een verkeersplan is alleen nodig als u een 50 km/u-weg af wilt sluiten. In het verkeersplan staan de afsluitingen, benodigde bebording, afsluitschragen en omnleidingsroutes  weergegeven.