Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Buitenreclame

Welke vormen van buitenreclame zijn er in Rijssen-Holten?

Binnen de gemeente Rijssen-Holten zijn verschillende manieren van reclamevoering in de openbare ruimte mogelijk. hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden:

 • www.centercom.nl: reclame op 2-signs. Dit zijn de borden met wisselende reclame-uitingen die langs diverse wegen in de gemeente te vinden zijn.
 • www.rbloutdoor.nl: Abrireclame. De reclame in bushokjes valt hieronder.
 • www.suurlandoutdoor.nl: Reclame op de infozuilen en plattegronden langs invalswegen. Deze informatie wordt voor langere tijd geplaatst.
 • www.eildersreclame.nl: Lichtmastreclame. Dit is reclame aan de lichtmasten langs bepaalde wegen.
 • www.vusp.nl: Bewegwijzering speciaal voor panden op bedrijventerreinen.
 • LED displays: Deze displays vindt u bij enkele invalswegen in Rijssen en Holten. Deze displays zijn geschikt voor informatie met een toeristisch karakter.
 • Spandoekframes: Deze frames zijn bedoeld voor reclame voor lokale, niet bedrijfsgerelateerde evenementen.
 • Plakzuilen: bedoeld voor ideële reclame.

Bij diverse invalswegen in Rijssen-Holten staan LED displays (digitale informatieborden). Op deze displays worden diverse toeristische activiteiten aangekondigd. Wilt u uw evenement ook graag terugzien op de displays? Dan kunt u dit aanvragen via Visit Rijssen-Holten.

Aanleveren van activiteiten

U kunt informatie met betrekking tot de activiteit die u organiseert, rechtstreeks aanleveren bij Visit Rijssen-Holten. Zij bepalen vervolgens of en waar deze activiteit vermeld wordt. Ze kunnen het evenement plaatsen in de agenda van de website met doorplaatsing naar de toeristische zuilen, de narrowcasting in The Read Shop, LED-displays bij de invalswegen en social media (twitter/facebook). De informatie over uw activiteit kunt u aanleveren via info@visitrijssenholten.nl. De aangeleverde informatie moet aan de volgende eisen voldoen:

 • 5 regels tekst
 • maximaal 16 tekens per regel
 • Volgorde-informatie: omschrijving, datum & locatie.

Te plaatsen evenementen

Visit Rijssen-Holten promoot toeristische activiteiten via de displays op basis van de volgende criteria:

 • genoemde activiteiten vinden geheel of gedeeltelijk in de gemeente plaats.
 • activiteiten zijn toeristisch gerelateerd.
 • activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk (eventueel tegen betaling).

Visit Rijssen-Holten bepaalt uiteindelijk of en zo ja waar een evenement geplaatst wordt.

Voor het ophangen van reclamemateriaal voor lokale, niet bedrijfsgerelateerde evenementen, collectes en voor campagnes van de Stichting Ideële Reclame (SIRE) en Veilig Verkeer Nederland is geen vergunning nodig. Het ophangen van reclamemateriaal is mogelijk, binnen de frames op de volgende locaties:

 Rijssen

 • Nijverdalseweg/Plaagslagen op het grasveld bij de rotonde N347
 • Rotonde Wierdensestraat ter hoogte van de Reggesingel
 • Enterstraat t.h.v. huisnummer 151/Enterveenweg
 • Markeloseweg ter hoogte van speelveld t.h.v. Lantaarnpaalnummer 31
 • (Reggesingel ter hoogte van lichtmast nrs. N96 en N95

Holten

 • Rotonde Oranjestraat, tankstation Avia
 • Larenseweg t.h.v. plan Liezen
 • Deventerweg t.h.v. Parkeerplaats bushalte lantaarnpaal nummer 25

Dijkerhoek

 • Dijkerhoekseweg t.h.v. Beumersteeg

Espelo

 • Raalterweg N332 ter hoogte van de Espelodijk

De volgende voorwaarden zijn van toepassing

 • Hang het reclamemateriaal maximaal 14 dagen voor aanvang van het evenement op.
 • Het reclamemateriaal mag een maximale afmeting hebben van 6 meter breed en 1 meter hoog, waarbij het mogelijk is om maximaal 4 materialen per frame op te hangen.
 • Er wordt gewerkt volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 • Bevestig het reclamemateriaal op een zodanige manier dat deze niet los kan raken.
 • Hang het reclamemateriaal zo op dat daardoor het verkeer geen hinder ondervindt.
 • Verwijder het reclamemateriaal binnen 1 werkdag na afloop van de activiteit. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeente dit doen op uw kosten.
 • Houdt u zich niet aan de voorwaarden en de termijnen dan verwijdert de gemeente het reclamemateriaal op uw kosten. Dit reclamemateriaal kunt u dan bij de gemeentewerf weer ophalen.

Hoe krijgt u informatie op een plakzuil?

 • Posters/flyers mogen zonder toestemming worden geplakt.
 • De plakzuilen zijn uitsluitend bedoeld voor ideële reclame. Het is niet toegestaan om handelsreclame op deze zuilen te plakken.

Locaties

In totaal staan er 5 plakzuilen binnen onze gemeente. De plakzuilen staan op de volgende locaties:

 • Roelf Bosmastraat in Rijssen
 • Oranjestraat in Rijssen
 • Hogepad in Rijssen
 • Holterstraatweg in Rijssen
 • Larenseweg – Dorpsstraat in Holten