Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Drones

Inmiddels zijn drones een algemeen bekend fenomeen. Drones worden veel ingezet bij evenementen en feesten, bijvoorbeeld bij bruiloften. Een drone geeft een uniek beeld van een evenement of feest en zorgt veelal voor mooie beelden.

De toename van drones vraagt om kaders en regels om problemen met fysieke veiligheid, privacy en overlast te voorkomen. Maar welke regels gelden er nu eigenlijk?

In verband met veiligheid mag u niet overal met een drone vliegen. Op de dronekaart kunt zien waar vliegen wel en niet is toegestaan. Het gebruik van drones is landelijk geregeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen recreatief gebruik en commercieel gebruik.

Als u hobbymatig met een drone (op afstand bestuurbaar vliegtuig, helikopter, quadcopter etc.) wilt vliegen moet u zich houden aan de regels uit de Regeling modelvliegen:

 • De drone mag maximaal 25 kilogram zijn (let op: dit wordt mogelijk op korte termijn aangepast);
 • U moet onder de 120 meter blijven;
 • U mag alleen vliegen bij goed zicht;
 • U moet de drone gedurende de vlucht altijd in het zicht hebben;
 • U mag niet vliegen in het donker;
 • U mag niet vliegen boven bebouwing (stad of dorp), kunstwerken, industrie- en havengebieden, mensenmenigten, spoorlijnen, openbare wegen (uitgezonderd 30 km-zones binnen de bebouwde kom en wegen in 60 km-gebieden buiten de bebouwde kom);
 • U mag niet opstijgen in de buurt van een vliegveld;
 • U moet minimaal drie kilometer uit de buurt van vliegtuigen en andere no fly zones blijven.

Ook is het niet zomaar toegestaan om foto’s of filmpjes te maken. U moet rekening houden met de privacywetgeving op dat gebied. Verder is het verstandig om uw aansprakelijkheidsverzekering te checken. Niet elke verzekering dekt de schade die uw drone aan derden toebrengt. Mocht u zich niet aan de regels houden, dan kan het zijn dat u een waarschuwing of een boete opgelegd krijgt. De hoogte van de boete of straf is afhankelijk van de overtreding. Een overzicht van alle regels met betrekking tot het gebruik van drones vindt u op overheid.nl.

Op het moment dat u zakelijk gebruik maakt van een drone, gelden er andere regels. Bij zakelijk gebruik moet u denken aan:

 • een promotiefilmpje voor uw bedrijf dat u maakt of laat maken;
 • het gebruik van een drone voor uw bedrijfsvoering (videograaf);
 • geld verdienen met uw drone.

Als zakelijke gebruiker heeft u een vergunning nodig. Er zijn verschillende vergunningen voor drones. Welke vergunning u nodig heeft is afhankelijk van uw situatie.

Soorten vergunningen

 • RPAS Operator Certificate (vergunning voor het bedrijf dat een drone gaat inzetten);
 • vliegbrevet (vergunning voor de piloot die de drone bestuurt);
 • vergunning voor de drone zelf;
 • bewijs van luchtwaardigheid en bewijs van inschrijving in het Luchtvaartregister.

De vergunning moet aangevraagd worden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Als u in het bezit bent van een vergunning mag u beroepsmatig vliegen met uw drone(s). Daarnaast dient u zich ook aan de regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen te houden. Deze regeling vindt u op overheid.nl. Naast een vergunning moet u in sommige gevallen ook nog een Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik luchtvaartuigen (TUG) hebben. Hiermee krijgt u toestemming voor het opstijgen en landen met een luchtvaartuig. De ontheffing vraagt u aan bij de provincie Overijssel.

De politie kan namens het Openbaar Ministerie (OM) toetsen of een persoon en/of bedrijf in het bezit is van de juiste vergunningen en/of ontheffingen en of zij zich houdt aan de Wet luchtvaart. Een overtreding kan leiden tot een waarschuwing, boete, straf of inbeslagname. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toetst namens de minister of sprake is van een veilige situatie. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan dat invloed hebben op de vergunning en/of ontheffing. Ook kan er een bestuurlijke boete worden opgelegd. Als laatst kunnen handhavers van de provincie controleren of personen en/of bedrijven in het bezit zijn van de juiste ontheffingen (TUG) en of men zich hieraan houdt.