Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Koninklijke onderscheiding aanvragen

Kent u iemand die zich vrijwillig op een bijzondere manier inzet of heeft ingezet voor de samenleving? Dan kunt u die voordragen voor een koninklijke onderscheiding (lintje). Dat doet u in de gemeente waar de persoon woont.

Aanvragen

Het is verstandig om eerst contact op te nemen met het bestuurssecretariaat van onze gemeente via (0548) 85 48 49 of bestuurssecretariaat@rijssen-holten.nl.

De medewerkers van het bestuurssecretariaat kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een onderscheiding. Ook leggen zij uit welke informatie voor een aanvraag nodig is en hoe de procedure gaat.

U vraagt het lintje digitaal of schriftelijk aan. Het voorstelformulier vindt op www.lintjes.nl. Verzamel daarnaast zoveel mogelijk gegevens en lever die in bij uw aanvraag of bij de gemeente. Dit is belangrijk, want het helpt te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een onderscheiding.

Een behandeling kost tijd

Het is belangrijk om de onderscheiding op tijd aan te vragen. Voor de lintjesregen op 26 april 2024 is het aanvragen van een koninklijke onderscheiding niet meer mogelijk. Een onderscheiding voor de uitreiking voor de lintjesregen in 2025 kunt u op zijn laatst op 31 mei 2024 aanvragen. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid? Zorg dan dat de aanvraag minimaal 6 maanden van tevoren is ingediend.

De persoon die u voordraagt heeft bijzonder werk gedaan voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn of een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of de sport.

Iedereen mag een koninklijke onderscheiding aanvragen, voor elke gewenste kandidaat die in de gemeente Rijssen-Holten woont. U mag niet voor uzelf een lintje aanvragen.

Wanneer u als voorsteller uw werk heeft gedaan, begint achter de schermen een uitgebreide advies- en beslisprocedure.

  • De gemeente controleert uw voorstel.
  • De burgemeester brengt dan een advies uit aan de Commissaris van de Koning.
  • Die geeft vervolgens ook een advies en stuurt dit aan de Kanselarij der Nederlandse Orden.
  • Deze geeft een zwaarwegend advies aan de minister die het aangaat. Als de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.
  • De burgemeester laat u weten wat de uitkomst is.

  • Tijdens de lintjesregen op de laatste werkdag voor Koningsdag.
  • Tijdens een andere bijzondere gelegenheid die te maken heeft met de reden voor het lintje. Bijvoorbeeld bij een afscheid of jubileum.

Ieder jaar reikt de burgemeester de koninklijke onderscheidingen uit tijdens ‘lintjesregen’ op 26 april of de laatste werkdag voor Koningsdag. Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Deze personen zouden best eens in het zonnetje mogen worden gezet. De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen van een koninklijke onderscheiding.