Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vuurwerk en carbid

Tijdens oud en nieuw mag u vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur. Carbidschieten is toegestaan tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 2.00 uur.

Daarnaast zijn in Rijssen-Holten een aantal plekken aangewezen als vuurwerkvrije zones. Hier mag u geen vuurwerk afsteken. Steekt u toch op het verkeerde moment vuurwerk af of op een plek waar het niet mag? Dan kunt u een (taak)straf of boete krijgen. Ook wordt uw vuurwerk in beslag genomen.

Voor het carbidschieten hoeft u geen melding te doen of een vergunning aan te vragen. Er gelden wel voorwaarden.

Elk jaar zijn er 3 dagen om vuurwerk te kopen: 29, 30 en 31 december. Als 31 december op een zondag valt, dan geldt dat niet als verkoopdag en wordt de verkoop een dag vervroegd.

Om gevaar, schade en overlast te voorkomen zijn een aantal plekken in Rijssen-Holten aangewezen als vuurwerkvrije zones. Het gaat om gebieden rondom kerken, tunnels en een aantal openbare ruimtes.

Rijssen

 

Kerken

 • NGPMB Maart’53 Kerkgemeenschap
 • Turkse Moskee Rijssen
 • Parochie van Heilige Dionysius
 • Hervormde Gemeente Rijssen Sion
 • Hervormde Gemeente Rijssen Schildkerk
 • Hervormde Gemeente Open Hof
 • Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Oranjekerk
 • Oud Gereformeerde Gemeente Bevervoorde
 • Gereformeerde Ontmoetingskerk
 • Gereformeerde Gemeente Zuiderkerk
 • Gereformeerde Gemeente in Nederland Eskerk
 • Hersteld Hervormde Gemeente Rijssen Rehoboth
 • Gereformeerde Gemeente Noorderkerk
 • Hervormde Gemeente Rijssen de Hoeksteen
 • Hervormde Gemeente Rijssen De Ark
 • Gereformeerde Gemeente de Tabernakel

Tunnels

 • A.H. Jansentunnel
 • Maximatunnel
 • Fietstunnel Fahrenheitstraat
 • Verenland
 • Veeneslagentunnel

Andere openbare plaatsen

 • Volkspark Rijssen
 • Hertenkamp Rijssen
 • Terrein skatebaan Spoorslag

Holten

 

Kerken

 • Hervormde Gemeente Dorpskerk
 • Gereformeerd Kerkelijk Centrum de Kandelaar

Tunnels

 • Tunnel Dorpsstraat
 • Fietstunnel
 • Tunnel Aaltinksweg

Andere openbare plaatsen

 • Dierenparkje Holten (hoek Wilhelminalaan en Vrijheidslaan)

Gasmengsel en veiligheid

 • Binnen de bebouwde kom gebruikt u bussen met een maximale inhoud van 1 liter.
 • Buiten de bebouwde kom gebruikt u melkbussen met een maximale inhoud van 30 liter.
 • U gebruikt acetyleengas dat afkomstig is van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsel met eigenschappen die daar op lijken.
 • U verricht geen handelingen of laat deze na waarvan degene die carbidschiet of degene onder wiens toezicht hij of zij staat, weet of kan vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan ontstaan voor personen of voor de omgeving.

Locatie

De plek waar het carbidschieten plaatsvindt:

Schieten

 • Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter.
 • In het vrije schootsveld liggen geen openbare wegen en paden.
 • Schieten gebeurt in een richting die is afgewend van woningen.
 • Tijdens het schieten gebruikt u afsluitingen die geen schade aan mensen, dieren of spullen kunnen veroorzaken.
 • Degene die carbidschiet is minimaal 16 jaar. Personen jonger dan 16 jaar mogen alleen carbidschieten onder toezicht van een meerderjarige.
 • Degene die carbidschiet is niet onder invloed van drank of drugs.

Merkt u dat er buiten de toegestane tijden vuurwerk wordt afgestoken? Dan kunt u dat bij ons melden. Door deze meldingen krijgen wij meer informatie over de locaties waar de overlast het vaakst voorkomt. Wij kunnen niet actief handhaven op het moment dat het gebeurt, maar dergelijke hotspots kunnen wel in controlerondes meegenomen worden.

Vuurwerkoverlast melden