Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Paspoort of identiteitskaart aanvragen of verlengen

Een paspoort of identiteitskaart aanvragen of verlengen doet u bij de gemeente waarin u woont. Bij de afspraak moet u zelf aanwezig zijn. 5 werkdagen na uw aanvraag haalt u uw paspoort of identiteitskaart persoonlijk op bij de receptie in het gemeentehuis. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar. Voor het ophalen hoeft u geen afspraak te maken. U betaalt de kosten bij de aanvraag.

Let op: wilt u een spoedaanvraag doen? Houd er dan rekening mee dat spoedaanvragen van woensdag 24 augustus 16.00 uur tot en met donderdag 25 augustus worden geleverd op maandag 29 augustus in plaats van vrijdag 26 augustus.

Afspraak op donderdagavond

Maak op tijd een afspraak als u op donderdagvond wilt komen. Rond de vakantieperiode zijn beschikbare opties snel vol.

Online aanvragen

U kunt uw aanvraag sneller regelen door een deel al zelf online doen. U betaalt dan ook alvast online. Na uw online aanvraag komt u, op afspraak, naar het gemeentehuis. Daar levert u uw pasfoto in en laat u uw oude reisdocument zien. 5 werkdagen na uw aanvraag haalt u uw paspoort of identiteitskaart persoonlijk op bij de receptie in het gemeentehuis.

Om de aanvraag online te starten logt u in met DigiD. Betalen gaat via iDeal.

Let op! De persoon die inlogt met DigiD is ook de aanvrager. Wilt u een reisdocument voor bijvoorbeeld uw minderjarige kind aanvragen? Dan moet de aanvraag gestart worden met de DigiD van het minderjarige kind.

Meenemen

 • Alle paspoorten en ID-kaarten die u nu heeft. Ook als deze verlopen zijn.
 • 1 recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden). De fotograaf weet aan welke eisen de foto moet voldoen.
 • Pinpas of contant geld.
 • Bij een paspoort of identiteitskaart voor een kind moet hij of zij ook aanwezig zijn bij aanvraag en afhalen.

Toestemming voor kinderen

 • Voor een paspoort is er toestemming nodig tot 18 jaar, voor een ID kaart tot 12 jaar.
 • Regel vooraf toestemming van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Dit kan heel makkelijk online.
 • U kunt voor meerdere kinderen tegelijk toestemming geven voor zowel een paspoort als een ID-kaart.
 • U geeft de online toestemming voor u de aanvraag van het paspoort of de ID-kaart bij de gemeente doet. 
 • Het paspoort of de ID-kaart vraagt u binnen 3 maanden na het geven van de toestemming aan. Na deze termijn vervalt de toestemming. 

Van belang bij de afspraak:

 • Neem een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs mee van de toestemmende ouder(s) (of van degene die het gezag over het kind heeft).
 • Minimaal 1 ouder of verzorger moet aanwezig zijn bij de aanvraag.

Product Kosten
Paspoort vanaf 18 jaar en ouder € 75,80
Paspoort voor jongeren tot en met 17 jaar € 57,30
Identiteitskaart vanaf 18 jaar en ouder € 68,50
Identiteitskaart voor jongeren tot en met 17 jaar € 36,95
Spoedaanvraag paspoort of identiteitskaart (toeslag) € 51,60

Product Geldigheid
Paspoort of identiteitskaart vanaf 18 jaar en ouder 10 jaar
Paspoort of identiteitskaart voor jongeren tot en met 17 jaar 5 jaar

 • Meld het verlies van uw paspoort of ID-kaart zo snel mogelijk bij de gemeente. Ik wil digitaal de vermissing van mijn paspoort of ID-kaart doorgeven.
 • Vraag daarna een nieuw paspoort of nieuwe ID-kaart aan. U kunt uw aanvraag ook alvast online voorinvullen.
 • Vindt u uw oude paspoort of identiteitskaart terug? Lever dat dan in bij de gemeente. Uw oude paspoort of identiteitskaart is namelijk niet meer geldig.
 • Als uw paspoort of identiteitskaart in het buitenland kwijtgeraakt of gestolen is, dan moet u daar ter plekke wel aangifte doen bij de politie en vraag om een bewijs daarvan. Vraag ook een nieuw of tijdelijk reisdocument aan bij een Nederlandse ambassade of consulaat. In Nederland gaat u met het buitenlandse proces-verbaal naar de gemeente.
 • Is uw paspoort gestolen en moet u de volgende dag op reis? Een nieuw paspoort aanvragen kost zeker 24 uur. Misschien komt u in aanmerking voor een nooddocument van de Koninklijke Marechaussee. 

U levert een paspoort of identiteitskaart van een overledene in bij de balie Burgerzaken. U levert het paspoort in als u het niet meer nodig heeft om zaken te regelen waarvoor identificatieplicht geldt. Bijvoorbeeld het opheffen van rekeningen. U krijgt geen oproep om het paspoort of de identiteitskaart in te komen leveren. 

 • Reist u vaak naar het buitenland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen.
 • Dit paspoort heeft 64 pagina’s in plaats van 32. U heeft dan meer ruimte voor visa en stempels.
 • Een zakenpaspoort is 10 jaar geldig en kost:
  • Voor jongeren tot en met 17 jaar: € 57,30
  • Vanaf 18 jaar en ouder: € 75,80

Als u vaak naar het buitenland gaat, kunt u een tweede paspoort aanvragen als u:

 • Landen bezoekt die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw paspoort kunnen dan problemen geven bij toelating tot die landen.
 • Uw paspoort vaak bij de ambassade ligt voor een visumaanvraag, terwijl u een andere reis wilt maken.
 • Een tweede paspoort is 2 jaar geldig.

Voorwaarden tweede paspoort

Kosten

 • Voor jongeren tot en met 17 jaar: € 57,30
 • Vanaf 18 jaar en ouder: € 75,80
 •  

 • Bent u erkend als vluchteling, dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.
 • U kunt het vluchtelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.
 • Bij een vluchtelingenpaspoort voor een kind moet hij of zij ook aanwezig zijn.

Voorwaarde

U heeft een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd (document type III of IV).

Meenemen

Jonger dan 18?

Neem dan ook mee:

 • Toestemming (van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft). Toestemming geven kan digitaal of op papier (zie bijlage).
 • Een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de toestemmende ouder(s).

Kosten

 • Vluchtelingenpaspoort: € 57,30

Afhalen

 • U kunt uw nieuwe vluchtelingenpaspoort na 5 werkdagen ophalen tijdens onze openingstijden.
 • Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.
 • Bij een vluchtelingenpaspoort voor een kind moet hij of zij ook bij het afhalen aanwezig zijn.

 • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar woont u wel in Nederland?
 • Dan kunt u in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort aanvragen.
 • U kunt het vreemdelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.
 • Bij een vreemdelingenpaspoort voor een kind moet hij of zij ook aanwezig zijn.

Voorwaarde

U heeft een geldige verblijfsvergunning (document I, II of V). 

Meenemen

 • Schriftelijke bewijsstukken waarmee u kunt aantonen dat u geen paspoort van uw eigen land kunt aanvragen.
 • 1 recente pasfoto (de foto mag niet ouder dan 6 maanden zijn). De fotograaf weet aan welke eisen de foto moet voldoen.
 • Uw vorige vreemdelingenpaspoort als u dat heeft.
 • Uw verblijfsdocument.
 • Pinpas: betaal bij voorkeur met uw pinpas. Contant betalen is ook mogelijk.

Jonger dan 18 jaar?

Neem dan ook mee:

 • Toestemming (van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft). Toestemming geven kan digitaal of op papier (zie bijlage).
 • Een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de toestemmende ouder(s).

Kosten

 • Een vreemdelingenpaspoort kost € 57,30.

Geldigheid

De geldigheidsduur is afhankelijk van de verblijfsstatus.

Afhalen

 • U kunt uw nieuwe vreemdelingenpaspoort ophalen tijdens onze openingstijden.
 • Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.
 • Bij een vreemdelingenpaspoort voor een kind moet hij of zij ook bij het afhalen aanwezig zijn.
 • Een spoedaanvraag is mogelijk nadat de aanvraag van uw C1-formulier is goedgekeurd. 

Heeft u uw paspoort of identiteitskaart snel nodig, dan kunt u een spoedaanvraag doen. U krijgt uw paspoort dan meestal binnen 2 werkdagen. Als u uw oude paspoort of identiteitskaart kwijt bent dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk. Informeer hiernaar bij de gemeente. Voor een spoedaanvraag betaalt u extra. Vertrekt u vandaag al? Op de website van de rijksoverheid vindt u informatie over een noodpaspoort

Kosten

Bij een spoedaanvraag betaalt u een toeslag van € 51,60 bovenop de kosten van een paspoort of identiteitskaart.

Reist u naar het Verenigd Koninkrijk? Sinds 1 oktober 2021 heeft u daarvoor een paspoort nodig. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie.