Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Paspoort of identiteitskaart aanvragen of verlengen

Een paspoort of identiteitskaart aanvragen of verlengen doet u bij de gemeente waarin u woont. U kunt vooraf online uw gegevens invullen en betalen. Uw bezoek aan de balie duurt dan minder lang. Kinderen jonger dan 18 jaar hebben toestemming nodig van (beide) ouders of verzorgers voor de aanvraag.

Gegevens invullen

Door alvast uw gegevens in te vullen en te betalen, duurt uw bezoek aan de balie korter. Maak hiervoor gebruik van het formulier of de knop ‘Gegevens invullen (DigiD)’ hieronder. Tijdens uw afspraak levert u uw pasfoto in en laat u uw oude reisdocument zien.

Let op! De persoon die inlogt met DigiD is ook de aanvrager. Wilt u een reisdocument voor bijvoorbeeld uw minderjarige kind aanvragen? Dan moet de aanvraag gestart worden met de DigiD van het minderjarige kind.

Maak op tijd een afspraak

In 2024 verlopen veel paspoorten en ID-kaarten. Dat betekent dat het dan drukker is met de aanvragen en dat afspraken sneller vol zitten. Maak daarom op tijd een afspraak.

Verlies of diefstal

Als u uw paspoort of ID-kaart kwijt bent of als het gestolen is, moet u dit meteen aan ons doorgeven. Dit is belangrijk om misbruik te voorkomen. Nadat u het hebt gemeld, kunt u het document niet meer gebruiken omdat het niet meer geldig is. Als u het later toch terugvindt, moet u het bij de gemeente inleveren.

Voor een paspoort of ID-kaart moeten ouders/verzorgers tot een bepaalde leeftijd toestemming geven. Dit zijn de gezaghebbers. Voor een paspoort is er toestemming nodig tot 18 jaar, voor een ID-kaart tot 12 jaar.  Heeft u allebei het ouderlijk gezag? Dan moet u allebei toestemming geven. Heeft iemand anders het gezag over uw kind, dan moet die persoon toestemming geven.
Let op: Uw kind moet zelf bij het aanvragen en het ophalen van het paspoort of de ID-kaart aanwezig zijn. 

Toestemming kunt u op verschillende manieren regelen:

Beide ouders zijn bij de afspraak

 • Neem allebei uw identiteitsbewijs mee.
 • Neem 1 recente kleurenpasfoto van het kind mee, dit mag geen pasfoto van school zijn. De pasfoto moet voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid. U kunt geen pasfoto laten maken in het gemeentehuis.
 • Neem alle Nederlandse reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die op naam van het kind staan mee, ook als ze niet meer geldig zijn.

1 ouder of verzorger is bij de afspraak

 • Neem uw identiteitsbewijs mee.
 • Neem het identiteitsbewijs (of een kopie) van de andere ouder of verzorger mee, als u allebei het gezag heeft.
 • De andere ouder of verzorger heeft vooraf toestemming gegeven. 
 • Neem 1 recente kleurenpasfoto van het kind mee, dit mag geen pasfoto van school zijn. De pasfoto moet voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid.
 •  U kunt geen pasfoto laten maken in het gemeentehuis.
 • Neem alle Nederlandse reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die op naam van het kind staan mee, ook als deze niet meer geldig zijn.

Ouderlijk gezag

Situatie Gezaghebbende
Kinderen geboren tijdens het huwelijk Beide ouders, tenzij anders geregeld
Kind is erkend en later zijn de moeder en de erkenner alsnog getrouwd Beide ouders 
Kinderen geboren binnen een geregistreerd partnerschap, het kind is erkend door de andere ouder Beide ouders 
Kind is erkend, maar er is geen gezag aangevraagd bij de rechtbank Alleen de moeder
Ouders zijn gescheiden, kinderen geboren tijdens het huwelijk Beide ouders, tenzij anders geregeld.

Voor uw afspraak neemt u mee:

 • Alle paspoorten en ID-kaarten die u nu heeft. Ook als ze verlopen zijn.
 • 1 pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden. De fotograaf weet aan welke eisen de foto moet voldoen.
 • Pinpas of contant geld. 

Als u een paspoort of ID-kaart aanvraagt voor een kind:

 • Een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de toestemmende ouder(s) of verzorger(s).
 • Minstens 1 ouder of verzorger moet bij de aanvraag zijn. 
 • Het kind moet zelf ook aanwezig zijn bij de aanvraag en het afhalen.

Product Kosten
Paspoort vanaf 18 jaar en ouder € 83,85
Paspoort voor jongeren tot en met 17 jaar € 63,40
Zakenpaspoort vanaf 18 jaar en ouder € 83,85
Zakenpaspoort voor jongeren tot en met 17 jaar € 63,40
Identiteitskaart vanaf 18 jaar en ouder € 75,80
Identiteitskaart voor jongeren tot en met 17 jaar € 40,90
Spoedaanvraag paspoort of identiteitskaart (toeslag) € 57,05

Na 5 werkdagen kunt u uw reisdocument ophalen, bij een spoedaanvraag is dit 2 werkdagen. Voor het ophalen van uw reisdocument hoeft u geen afspraak te maken. U kunt hiervoor terecht bij de receptie tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Product Geldigheid
Paspoort of identiteitskaart vanaf 18 jaar en ouder 10 jaar
Paspoort of identiteitskaart voor jongeren tot en met 17 jaar 5 jaar

 • Meld het verlies van uw paspoort of ID-kaart zo snel mogelijk bij de gemeente. Ik wil digitaal de vermissing van mijn paspoort of ID-kaart doorgeven.
 • Vraag daarna een nieuw paspoort of nieuwe ID-kaart aan. U kunt uw aanvraag ook alvast online voorinvullen.
 • Vindt u uw oude paspoort of identiteitskaart terug? Lever dat dan in bij de gemeente. Uw oude paspoort of identiteitskaart is namelijk niet meer geldig.
 • Als uw paspoort of identiteitskaart in het buitenland kwijtgeraakt of gestolen is, dan moet u daar ter plekke wel aangifte doen bij de politie en vraag om een bewijs daarvan. Vraag ook een nieuw of tijdelijk reisdocument aan bij een Nederlandse ambassade of consulaat. In Nederland gaat u met het buitenlandse proces-verbaal naar de gemeente.
 • Is uw paspoort gestolen en moet u de volgende dag op reis? Een nieuw paspoort aanvragen kost zeker 24 uur. Misschien komt u in aanmerking voor een nooddocument van de Koninklijke Marechaussee

Heeft u uw paspoort of identiteitskaart snel nodig, dan kunt u een spoedaanvraag doen. U krijgt uw paspoort dan meestal binnen 2 werkdagen. Als u uw oude paspoort of identiteitskaart kwijt bent dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk. Informeer hiernaar bij de gemeente. Voor een spoedaanvraag betaalt u extra. Vertrekt u vandaag al? Op de website van de rijksoverheid vindt u informatie over een noodpaspoort

Kosten

Bij een spoedaanvraag betaalt u een toeslag van € 57,05 bovenop de kosten van een paspoort of identiteitskaart.

Als u vaak naar het buitenland gaat, kunt u een tweede paspoort aanvragen als u:

 • Landen bezoekt die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw paspoort kunnen dan problemen geven bij toelating tot die landen.
 • Uw paspoort vaak bij de ambassade ligt voor een visumaanvraag, terwijl u een andere reis wilt maken.
 • Een tweede paspoort is 2 jaar geldig.

Voorwaarden tweede paspoort

Kosten

 • Voor jongeren tot en met 17 jaar: € 58,85
 • Vanaf 18 jaar en ouder: € 83,85
 •  

Reist u naar het Verenigd Koninkrijk? Sinds 1 oktober 2021 heeft u daarvoor een paspoort nodig. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie.

U levert een paspoort of identiteitskaart van een overledene in bij de balie Burgerzaken. U levert het paspoort in als u het niet meer nodig heeft om zaken te regelen waarvoor identificatieplicht geldt. Bijvoorbeeld het opheffen van rekeningen. U krijgt geen oproep om het paspoort of de identiteitskaart in te komen leveren. 

Als u vaak naar het buitenland reist en u de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Een zakenpaspoort kost evenveel als een gewoon paspoort. Een zakenpaspoort vraagt u persoonlijk aan in het stadhuis. Daarvoor kunt u een afspraak maken.

 • Dit paspoort heeft 64 pagina’s in plaats van 32. U heeft dan meer ruimte voor visa en stempels.
 • Een zakenpaspoort is 10 jaar geldig en kost:
  • Voor jongeren tot en met 17 jaar: € 58,85
  • Vanaf 18 jaar en ouder: € 83,85

 • Bent u erkend als vluchteling, dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.
 • U kunt het vluchtelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.
 • Bij een vluchtelingenpaspoort voor een kind moet hij of zij ook aanwezig zijn.

Voorwaarde

U heeft een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd (document type III of IV).

Meenemen

Jonger dan 18?

Neem dan ook mee:

 • Toestemming (van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft). Toestemming geven kan digitaal of op papier (zie bijlage).
 • Een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de toestemmende ouder(s).

Kosten

 • Vluchtelingenpaspoort: € 63,40

Afhalen

 • U kunt uw nieuwe vluchtelingenpaspoort na 5 werkdagen ophalen tijdens onze openingstijden.
 • Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.
 • Bij een vluchtelingenpaspoort voor een kind moet hij of zij ook bij het afhalen aanwezig zijn.

 • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar woont u wel in Nederland?
 • Dan kunt u in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort aanvragen.
 • U kunt het vreemdelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.
 • Bij een vreemdelingenpaspoort voor een kind moet hij of zij ook aanwezig zijn.

Voorwaarde

U heeft een geldige verblijfsvergunning (document I, II of V). 

Meenemen

 • Schriftelijke bewijsstukken waarmee u kunt aantonen dat u geen paspoort van uw eigen land kunt aanvragen.
 • 1 recente pasfoto (de foto mag niet ouder dan 6 maanden zijn). De fotograaf weet aan welke eisen de foto moet voldoen.
 • Uw vorige vreemdelingenpaspoort als u dat heeft.
 • Uw verblijfsdocument.
 • Pinpas: betaal bij voorkeur met uw pinpas. Contant betalen is ook mogelijk.

Jonger dan 18 jaar?

Neem dan ook mee:

 • Toestemming (van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft). Toestemming geven kan digitaal of op papier (zie bijlage).
 • Een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de toestemmende ouder(s).

Kosten

 • Een vreemdelingenpaspoort kost € 63,40.

Geldigheid

De geldigheidsduur is afhankelijk van de verblijfsstatus.

Afhalen

 • U kunt uw nieuwe vreemdelingenpaspoort ophalen tijdens onze openingstijden.
 • Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.
 • Bij een vreemdelingenpaspoort voor een kind moet hij of zij ook bij het afhalen aanwezig zijn.
 • Een spoedaanvraag is mogelijk nadat de aanvraag van uw C1-formulier is goedgekeurd.