Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bijstand aanvragen

Als u te weinig geld heeft om van te leven, krijgt u misschien een bijstandsuitkering. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.

De aanvraag

 • U vraagt een bijstandsuitkering aan via Werk.nl. U schrijft zich eerst in als werkzoekende.
 • U krijgt binnen 2 werkdagen van hen een e-mail met daarin de bevestiging van uw uitkeringsaanvraag.
 • Daarna krijgt u van ons een lijst met stukken die wij van u nodig hebben.
 • Nadat u de gevraagde stukken heeft aangeleverd, beoordelen wij de aanvraag zo snel mogelijk.

De aanvraag verloopt helemaal digitaal. Zo proberen wij aanvragen snel af te handelen. Lukt het niet de aanvraag digitaal in te dienen? Neem dan contact op met het Sociaal VraagPlein.

De belangrijkste voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn:

 • U heeft niet genoeg geld voor uw levensonderhoud. 
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U heeft basiskennis van de Nederlandse taal (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan schrijven en begrijpen. 
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of mensen zonder verblijfsvergunning.
 • U houdt zich aan de regels die de gemeente u oplegt.

Heeft u een of meerdere huisgenoten waarmee u de kosten van het huishouden deelt? Dan tellen het inkomen en vermogen van deze persoon/personen mee bij het vaststellen van de hoogte van uw uitkering

Binnen 4 tot 8 weken hoort u van ons of u een bijstanduitkering krijgt. Lukt het niet binnen 4 weken? Of heeft u eerder geld nodig om eten of drinken te kopen? Dan kunnen we u ook een voorschot geven als u ons daar om vraagt. 

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, moeten we hierover eerst een beslissing nemen. Als dit langer duurt dan 4 weken ontvangt u een voorlopig voorschot. De gemeente betaalt aan u het voorschot binnen 4 weken na uw aanvraag van een bijstandsuitkering. 

 • Heeft u toch geen recht op bijstand? Dan moet u het geld dat u is voorgeschoten terugbetalen.
 • Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering? Dan wordt het voorschot afgetrokken van uw eerste bijstandsuitkering.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het ontvangen van een voorschot op een bijstandsuitkering zijn:

 • U heeft alle gegevens aangeleverd die de gemeente nodig heeft voor uw aanvraag van een bijstandsuitkering.
 • De gemeente heeft nog geen beslissing genomen of u een bijstandsuitkering krijgt.

Ontvang u een uitkering en moet u maandelijks uw inkomsten opgeven? Dit kan via uw eigen digitale omgeving: MijnRijssen-Holten.

 • Log in met uw DigiD.
 • Geef toestemming om digitaal zaken met ons te doen als u dat nog niet heeft gedaan.
 • U ziet het inkomstenformulier voor die maand klaarstaan. Om uw gegevens in te voeren klikt u op deze maand.
 • U komt nu op een nieuwe pagina. Hier klikt u op de knop ‘urenformulier toevoegen aan..’ om naar het inkomstenformulier te gaan.
 • U komt op een nieuwe pagina met het inkomstenformulier. Controleer of uw gegevens kloppen. Voeg hier eventueel uw e-mailadres en telefoonnummer toe. 
 • Geef daarna aan voor wie u de inkomsten opgeeft: uzelf, uw partner of beide. Let op: staat uw partner niet als gehuwd of geregistreerd partner op hetzelfde adres ingeschreven? Dan moet u zelf de partnergegevens registreren. Houd dan wel rekening met de verplichte velden, anders kunt u het formulier niet indienen.
 • Daarna kunt u bijlage(n) toevoegen. Klik hiervoor op de paperclip. Dit zijn documenten die invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. Denk aan salarisstroken, bankafschriften, alimentatie, belastingteruggave, enzovoorts.
 • Moet u uw gewerkte uren doorgeven? U moet hier kiezen voor ‘Ja’ of ‘Nee’. Kiest u voor ‘Ja’ dan verschijnen er nieuwe velden waar u de uren in kunt vullen. U kunt hier meerdere werkgevers opgeven. Kiest u voor ‘Nee’, dan kunt u door naar het volgende onderdeel.
 • Als laatste kunt u uw opmerkingen invullen. Bijvoorbeeld als u wilt melden dat u nog geen documenten heeft ontvangen, maar uw uitkering wel moet blijven doorlopen. Als u geen documenten aanlevert kan het zijn dat uw uitkering geheel of gedeeltelijk niet wordt uitbetaald.
 • Heeft u het formulier volledig ingevuld? Dan kunt u het verzenden. Klik hiervoor op de knop ‘Indienen’.

In het schema hieronder ziet u vanaf welke data in 2024 u uw inkomsten op kunt geven. Ook ziet u op welke data wij de uitkering betalen (behalve bij onverwachte omstandigheden): deze data gelden voor alle uitkeringen, ook de uitkeringen waarbij u niet verplicht bent uw inkomsten door te geven. 

Let op: u kunt tot uiterlijk 12.00 uur op de uiterlijke opgavedag uw inkomsten doorgeven.

Maand Opgeven vanaf Uiterlijke opgavedag Uitbetaling uitkering
januari donderdag 25 januari donderdag 1 februari vrijdag 2 februari
februari donderdag 22 februari vrijdag 1 maart maandag 4 maart
maart maandag 25 maart dinsdag 2 april woensdag 3 april
april woensdag 24 april woensdag 1 mei donderdag 2 mei
mei donderdag 23 mei maandag 3 juni dinsdag 4 juni
juni maandag 24 juni maandag 1 juli dinsdag 2 juli
juli dinsdag 23 juli donderdag 1 augustus vrijdag 2 augustus
augustus maandag 26 augustus maandag 2 september  dinsdag 3 september
september dinsdag 24 september dinsdag 1 oktober woensdag 2 oktober
oktober donderdag 24 oktober vrijdag 1 november maandag 4 november
november maandag 25 november maandag 2 december dinsdag 3 december
december maandag 23 december donderdag 2 januari 2025 vrijdag 3 januari 2025

Digitale opgave inkomsten

Wanneer u een uitkering PW, Ioaw, Ioaz of Bbz ontvangt en de verplichting heeft om maandelijks uw inkomsten op te geven, dan kunt u dit doen in uw persoonlijke omgeving Mijn Rijssen-Holten.

Inkomensspecificaties en bewijsstukken

Heeft u op de aanleverdag nog geen specificaties of bewijsstukken van uw inkomsten? Geef dit dan aan bij de digitale opgave. Vermeld bij de toelichting dat de specificaties volgen zodra u deze heeft ontvangen. Zo voorkomt u dat we uw uitkering later of zelfs niet betalen of dat we u een boete moeten opleggen.

Komen uw digitale inkomstenopgave en/of de bewijsstukken te laat bij ons binnen, dan verwerken we die later. Dit betekent dat we uw uitkering ook later betalen.

Vakantietoeslag

De vakantietoeslag wordt in de eerste volle week van juni aan u uitbetaald.

Het kan zijn dat u door een onverwachte gebeurtenis, zoals een ziekte of handicap, (tijdelijk) extra kosten heeft. Kunt u deze kosten niet (volledig) betalen? Misschien komt u dan in aanmerking voor bijzondere bijstand. Dit kan als gift of als lening.

Goed om te weten

 • U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente.
 • U vraagt de bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. Hierbij is de inkomstenbron niet belangrijk, alleen de hoogte van uw inkomen.
 • Een huishouden met een bijstandsuitkering komt in aanmerking qua inkomen, maar ook met een inkomen uit werk of een andere bron van inkomsten kunt u bijzondere bijstand aanvragen.
 • Heeft u vermogen of spaargeld? Om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen geldt er een vermogensgrens.

Voorwaarden

 • U heeft een laag inkomen.
 • U heeft weinig vermogen.
 • U kunt de onverwachte kosten niet zelf betalen.
 • De kosten zijn noodzakelijk.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag. 
 • Staat u onder bewindvoering? Dan kunt u de kosten hiervoor misschien vergoed krijgen vanuit de bijzondere bijstand.

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Neem dan contact op met het Sociaal VraagPlein.

Jongeren tussen de 18 en 27 jaar met weinig geld kunnen een bijstandsuitkering aanvragen. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Goed om te weten

 • U moet eerst zelf 4 weken op zoek naar een baan of opleiding.  Pas als dat niet lukt, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.
 • De bijstandsuitkering vraagt u aan via werk.nl. U schrijft zich eerst in als werkzoekende.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden van de bijstandsuitkering voor jongeren zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan 27 jaar.
 • U heeft niet genoeg geld voor levensonderhoud. 
 • U heeft 4 weken gezocht naar werk of een opleiding en u kunt dat bewijzen (bijvoorbeeld met sollicitatiebrieven).
 • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan schrijven en begrijpen.
 • U accepteert het plan van aanpak van de gemeente.
 • U doet uw best bij sollicitatiegesprekken en volgt bijvoorbeeld een cursus als dat nodig is.
 • U doet maatschappelijk nuttig werk als de gemeente dat van u vraagt.

Als u in Nederland woont of werkt dan krijgt u meestal AOW. AOW is het basispensioen van de overheid. Heeft u naast uw AOW geen ander pensioen? En u heeft geen volledige AOW? Dan krijgt u misschien een aanvulling op uw AOW: een AIO-aanvulling.

Goed om te weten

Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan kunt u deze AIO-aanvulling aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Bent u 50 jaar of ouder en heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAW-uitkering. 

Goed om te weten

Voorwaarden

De voorwaarden voor de IOAW-uitkering zijn:

U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering. Dit kan als gift of als lening.

 Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

 • U krijgt of leent bedrijfskapitaal.
 • U krijgt of leent een aanvulling op uw inkomen tot de bijstandsnorm.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

Aanpak

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Mail het formulier naar bbz@rijssen-holten.nl.
 • Voeg alle gevraagde bijlagen toe.
 • Na ontvangst van uw aanvraag vragen we mogelijk om aanvullende gegevens.
 • Wij beslissen binnen 13 weken nadat we uw aanvraag compleet hebben ontvangen. Lukt dit niet? Dan mogen we deze termijn eenmaal verlengen.

De gemeente controleert of iemand recht heeft op een bijstanduitkering. Iedereen kan uitkeringsfraude melden, ook instanties zelf. U mag fraude ook anoniem melden.

Als u verkeerde informatie doorgeeft of informatie achterhoudt, heet dat uitkeringsfraude. Voorbeelden van uitkeringsfraude zijn als u:

 • Een verandering in het inkomen of vermogen niet doorgeeft (zoals zwartwerken of een dure auto hebben).
 • Trouwen of scheiden niet doorgeeft of doet alsof u gescheiden bent.
 • Niet doorgeeft dat u gevangen zit.
 • Een vals adres opgeeft.

Als er twijfel is over het recht op de uitkering, start de gemeente een fraudeonderzoek. Blijkt uit het onderzoek dat u fraudeert? Dan moet u al het geld dat u teveel heeft gehad, terugbetalen. Daarnaast krijgt u een boete. 

Iedereen met een uitkering van de gemeente krijgt een jaaropgave. Daarin staat hoeveel premie en belasting u heeft afgedragen. Gebruik uw jaaropgave voor uw belastingaangifte en om huurtoeslag, studiefinanciering of andere toelagen aan te vragen.

Bewaar uw jaaropgave goed. U krijgt geen tweede. U krijgt de jaaropgave automatisch. 

Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland. Bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis. U kunt de dagen in 1 keer opnemen of verspreiden.  Verblijft u langer dan 4 weken per jaar in het buitenland, dan wordt uw uitkering beëindigd. Tijdens uw verblijf in het buitenland wordt de bijstand doorbetaald.

Gaat u langer dan 4 weken op vakantie in Nederland en verblijft u dan buiten uw gemeente? Meld dit op tijd bij de gemeente. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor vakantie met een bijstandsuitkering zijn:

 • U mag maximaal 4 weken per jaar van huis.
 • U meldt het vooraf bij de gemeente. 

Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u eerst naar werk zoeken in de nieuwe gemeente. 

Kreeg u op jonge leeftijd een ziekte of handicap? En kunt u daardoor niet werken? Dan krijgt u misschien een Wajong-uitkering.

Goed om te weten