Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hulp bij jeugd en gezin

Iedere ouder heeft weleens vragen over het opgroeien of opvoeden van de kinderen. Dat is heel normaal. Voor informatie en advies kunt u terecht op www.loes.nl. Naast tips vindt u hier ook columns, een activiteitenagenda, interessante links en folders. Ook kunt u online vragen stellen, die deskundigen op het gebied van opgroeien en opvoeden beantwoorden.

Jeugdhulp

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren in onze gemeente gezond en veilig kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Ouders zijn hier in eerste instantie verantwoordelijk voor. De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Als ouders of verzorgers ondersteuning of hulp nodig hebben, dan kunnen zij contact opnemen met het Sociaal VraagPlein.

Aanvraag

  • U kunt digitaal uw hulpvraag melden. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. In sommige gevallen is daar wel uw toestemming voor nodig. Heeft u niemand die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die u kunnen ondersteunen.
  • De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag ook iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een familielid, kennis, buurman of iemand van de cliëntondersteuning.

Na uw melding/aanvraag maakt de gemeente een afspraak met u voor een gesprek.

Werkwijze

Tijdens het gesprek vindt een inventarisatie van de ondersteuningsbehoefte plaats. De uitkomsten leggen we vast in een ondersteuningsplan. Op basis van het ondersteuningsplan kunnen we hulp door een zorgaanbieder toekennen.

De gemeente bespreekt de volgende punten met u:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

Maatwerk voor het hele gezin

U en uw gezin staan centraal. Als er meerdere problemen op verschillende gebieden zijn binnen het gezin, dan hoeft u zich niet bij allerlei instanties te melden. Als  het nodig is zorgen wij voor 1 aanspreekpunt voor u om ondersteuning op maat te bieden voor het hele gezin. Met als belangrijk doel om de zorg binnen een gezin zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Heeft u een individuele maatwerkvoorziening nodig? Dan doet u een aanvraag. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget (pgb) te ontvangen.

In de Jeugdwet is vastgelegd dat jeugdhulpaanbieders samen met ouders/gezinnen, familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van de jeugdige een familiegroepsplan op kunnen stellen. In dat plan kunnen ouders zelf aangeven hoe ze zelf de opvoed- en opgroei situatie voor hun kind(eren) willen verbeteren.

Zelf oplossingen bedenken

Als het gaat om behandeling of extra ondersteuning die het netwerk zelf niet kan bieden, is het mogelijk dat er om ondersteuning van professionals wordt gevraagd. Hiervoor kunnen gezinnen terecht bij het Sociaal VraagPlein. De consulenten Jeugd helpen het gezin verder door zorg op maat te zoeken, waardoor de oplossing deels op eigen kracht en deels met professionele hulp kan worden bereikt. 

In de Jeugdwet staat omschreven dat gezinnen zoveel mogelijk zelf en met steun van mensen uit hun omgeving (netwerk) problemen moeten voorkomen en aanpakken. De gemeente Rijssen-Holten stimuleert dit door ouders en jeugdigen zoveel mogelijk zelf de regie te geven, ook als er problemen zijn. Hierin wordt het netwerk ook betrokken.