Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jeugdfonds

Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Kinderen of jongeren kunnen soms om financiële redenen niet meedoen aan sport- of culturele activiteiten. Heeft u als ouder te weinig geld voor de contributie van de sportclub of bijvoorbeeld een toneelvereniging, voor nieuwe kleren of andere materialen voor de sport- of culturele activiteiten? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds. Het gaat om kinderen van 4 tot 17 jaar.

De consulent van het Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een bijdrage of vergoeding van de kosten. Deze maximale vergoeding voor sport bedraagt € 225,- en voor cultuur € 450,-. Als een aanvraag is toegekend, dan wordt de vergoeding rechtstreeks overgemaakt naar bijvoorbeeld de vereniging. 

Het gaat om kinderen die om financiële redenen niet structureel kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten. Het kan dan gaan om kinderen van gezinnen die leven van een bijstandsuitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder de inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. 

Wilt u meer weten over het Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds of bent u intermediair en kent u een kind dat in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk dan op www.jeugdsportfonds.nl of www.jeugdcultuurfonds.nl

Coördinator(en): Linda Meijer | ma, wo en vr 08.00-12.00 uur
Helpdesk: Harriet Nijland | ma en do 08.00-12.00 uur
Aanwezig: maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdag
Email: overijssel@jeugdfondssportencultuur.nl
Telefoon: Linda: 038-45 777 82 | Harriet: 038-45 777 71