Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kindpakket

Als u weinig inkomen heeft, kunt u het kindpakket aanvragen voor uw kind. Het Kindpakket is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Het is bedoeld voor kosten die te maken hebben met schoolactiviteiten, sport, cultuur en onderwijs van uw kind(eren). Bijvoorbeeld geld voor sportactiviteiten, kosten voor internetgebruik, een telefoon, het bezoeken van een museum of het volgen van muzieklessen. De bijdrage is € 400,- per (school) jaar per kind.

Let op! De inkomensnorm voor het kindpakket is voor 1 keer verhoogd

Vanaf 9 januari tot 9 april kan iedereen met een inkomen tot 150% van het wettelijk sociaal minimum de bijdrage aanvragen. De hoogte hiervan is als volgt:

Alleenstaande of eenoudergezin, zelfstandig wonend

LeeftijdSociaal minimum (150%, met vakantietoeslag)
18, 19 of 20 jaar€ 475,41
21 tot pensioengerechtigde leeftijd€ 1925,75
Pensioengerechtigd€ 2138,64

Gehuwd/samenwonend, zelfstandig wonend

LeeftijdSociaal minimum (150%, met vakantietoeslag)
Beiden 18, 19 of 20 jaar, met kind(eren)€ 1501,04
De een 18, 19 of 20 jaar, de ander 21 jaar
of ouder, met kind(eren)
€ 2401,16
Beiden 21 tot pensioengerechtigde leeftijd€ 2384,25
Een of beiden pensioengerechtigd€ 2898,48

Heeft u in 2023 de bijdrage maatschappelijke participatie en schoolgaande kinderen aangevraagd?

Dan heeft u begin januari automatisch het extra bedrag voor het kindpakket op uw rekening ontvangen.

Kan de bijdrageregeling zoals het computerbudget en/of fiets worden aangevraagd?

Ja, het kindpakket omvat niet alleen sport en cultuur, maar ook andere behoeften zoals telefoon en internetabonnementen. Daarnaast kunnen regelingen voor een computer/laptop of fiets worden aangevraagd via de bijdrageregelingen voor minima. Deze regelingen vindt u op onze website.

Kan bijdrage voor Sport en cultuur ook worden aangevraagd via het Jeugdfonds naast het kindpakket?

Ja, naast het kindpakket kunnen ouders ook bijdrage voor Sport en cultuur aanvragen via het Jeugdfonds. Het kindpakket vervangt echter wel het bedrag dat voorheen werd ontvangen voor maatschappelijke participatie en het bedrag voor een schoolgaand kind. Meer informatie over deze bijdrage en hoe u dit aanvraagt, leest u op de website van jeugdfonds sport en cultuur.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via (0548) 85 48 54.