Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Energietoeslag

U kunt geen energietoeslag voor 2022 meer aanvragen.

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Daarom krijgen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag van € 1.300,- (dit was eerst € 800,-). U krijgt de energietoeslag 1 keer. De overheid heeft ook de belasting op energie verlaagd. Met deze maatregelen wil de overheid ervoor zorgen dat inwoners de energierekening kunnen blijven betalen. U kunt de energietoeslag van 2022 aanvragen tot 1 maart 2023. Wanneer er meer bekend is over de energietoeslag van 2023 leest u dat op deze pagina.

Let op:

 • U vraagt deze toeslag aan via een digitaal formulier. Om deze aanvraag in te kunnen dienen, hebben wij eerst uw toestemming nodig om de aanvraag volledig digitaal af te kunnen handelen. Heeft u hier nog geen toestemming voor gegeven? Dan start het formulier met die vraag (u logt in met DigiD). Daarna vult u het aanvraagformulier voor de energietoeslag in.
 • Uw partner moet de aanvraag ook ondertekenen via MijnRijssen-Holten. Zorg ervoor dat uw partner dit binnen 7 dagen doet door in te loggen met zijn/haar eigen DigiD. Zonder de bevestiging kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
 • Bij de aanvraag heeft u een kopie of foto van de volgende documenten nodig:
  • paspoort of identiteitsbewijs
  • laatste loonstrookje of bewijs van jaarinkomen
  • bankpas of bankafschrift met rekeningnummer en naam

De energietoeslag 2022 was eerst € 800,-. Deze toeslag is door het Rijk verhoogd naar € 1.300,-. 

 • Heeft u eerder een aanvraag ingediend en al € 800,- ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. We maken het aanvullende bedrag van € 500,- aan u over. We verwachten dit eind september uit te betalen.
 • Iedereen die een nieuwe aanvraag indient, krijgt na goedkeuring direct € 1.300,-.

U heeft recht op de energietoeslag als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Rijssen-Holten woont;
 • een eigen woonadres heeft;
 • in de maand voor uw aanvraag een inkomen heeft dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
 • geen studiefinanciering krijgt;
 • niet in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen).

Voldoet u niet aan alle voorwaarden, maar denkt u dat u wel recht heeft op de energietoeslag? Neem dan contact op met het Sociaal VraagPlein

Geldende bijstandsnorm

Hieronder ziet u welke bedragen gelden voor een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De bedragen zijn netto per maand en zonder vakantietoeslag. Wilt u controleren of uw inkomen onder de norm ligt? Let er dan op dat u al uw inkomsten meetelt. Bijvoorbeeld pensioen naast uw AOW of de heffingskorting minstverdienende partner.

21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

Situatie Inkomen
Getrouwd of samenwonend € 1794,40
Alleenstaande € 1256,08

Pensioengerechtigde leeftijd

Situatie Inkomen
Getrouwd of samenwonend € 1892,81
Alleenstaande € 1397,27

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is verstandig dat u dit geld gebruikt voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Zo voorkomt u grotere betalingsproblemen achteraf.

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. U hoeft de energietoeslag niet op te geven bij de belastingaangifte. De energietoeslag heeft ook geen invloed op uw zorg- of huurtoeslag.

U ontvangt de energietoeslag 1 keer.

Voor hulp bij uw aanvraag kunt u zich melden bij de vrijwillige Thuisadministratie van ViaVie Welzijn. Zij kunnen u alleen helpen als u al een DigiD heeft. Vraag online een DigiD aan als u deze nog niet heeft.

Wij proberen u binnen 4 weken na uw aanvraag te laten weten of u recht heeft op de energietoeslag. 

U kunt de energietoeslag aanvragen tot 1 maart 2023.