Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Energietoeslag

Ook in 2023 bestaat de Energietoeslag van € 1300,- voor zelfstandige huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het wettelijk sociaal minimum). Wij hebben voor onze inwoners de inkomensgrens verruimd: mensen met een inkomen tot 150% ontvangen een deel van dit bedrag. De inkomensgrenzen en de voorwaarden vindt u verder op deze pagina.

Wat u moet weten

  • Als u de Energietoeslag 2022 heeft gekregen, controleren wij automatisch of u ook recht heeft op de Energietoeslag 2023. U ontvangt daarover van ons uiterlijk 11 december 2023 bericht. Heeft u geen brief ontvangen en u voldoet wel aan de voorwaarden, vraag dan zelf de toeslag aan.
  • Rond 15 december 2023 betalen wij de Energietoeslag automatisch uit aan iedereen die de toeslag voor 2022 ook heeft gekregen en er in 2023 weer recht op heeft.
  • Heeft u de Energietoeslag 2022 niet gekregen, maar u voldoet nu wel aan de voorwaarden? Dan kunt u de Energietoeslag 2023 vanaf 11 december 2023 zelf online aanvragen via het aanvraagformulier.

Tip

Maakt u zich zorgen over de hoge kosten van uw energierekening? Misschien zijn er meer regelingen die u kunnen helpen bij het betalen van uw energierekening.

U heeft recht op de energietoeslag als u:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Rijssen-Holten woont;
  • een eigen woonadres en energiecontract op naam heeft;
  • in de maand voor uw aanvraag een inkomen heeft dat niet hoger is dan 150% van de bijstandsnorm die voor u geldt;
  • geen studiefinanciering krijgt;
  • niet in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen).

Voldoet u niet aan alle voorwaarden, maar denkt u dat u wel recht heeft op de energietoeslag? Neem dan contact op met het Sociaal VraagPlein

Geldende bijstandsnorm

Hieronder ziet u welke bedragen gelden voor een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. De bedragen zijn netto per maand en zonder vakantietoeslag. Wilt u controleren of uw inkomen onder de norm ligt? Let er dan op dat u al uw inkomsten meetelt. Bijvoorbeeld pensioen naast uw AOW, alimentatie of de heffingskorting minstverdienende partner.

21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

Situatie Inkomen 100% Inkomen 120% Inkomen 130% Inkomen 150%
Alleenstaande € 1155,97 € 1386,95 € 1502,53 € 1733,69
Getrouwd of samenwonend € 1651,12 € 1981,34 € 2146,46 € 2476,68

Pensioengerechtigde leeftijd

Situatie Inkomen 100% Inkomen 120% Inkomen 130% Inkomen 150%
Alleenstaande € 1289,78 € 1547,74 € 1676,71 € 1934,67
Getrouwd of samenwonend € 1751,42 € 2101,70 € 2276,85 € 2627,13

 

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is verstandig dat u dit geld gebruikt voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Zo voorkomt u grotere betalingsproblemen achteraf.

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. U hoeft de energietoeslag niet op te geven bij de belastingaangifte. De energietoeslag heeft ook geen invloed op uw zorg- of huurtoeslag.

U ontvangt de energietoeslag 1 keer.

Voor hulp bij uw aanvraag kunt u zich melden bij de vrijwillige Thuisadministratie van ViaVie Welzijn. Zij kunnen u alleen helpen als u al een DigiD heeft. Vraag online een DigiD aan als u deze nog niet heeft.

Let op: ViaVie is gesloten van 25 december 2023 tot en met 5 januari 2024, maar u kunt dan wel mailen naar info@viaviewelzijn.nl. Na 5 januari 2024 nemen ze dan zo snel mogelijk contact met u op voor het plannen van een afspraak.

Binnen 6 weken na uw aanvraag laten we weten of u recht heeft op de energietoeslag 2023. Door de feestdagen en het grote aantal aanvragen kan de beoordeling langer duren.

U ontvangt post van ons via een brief of via een bericht in MijnRijssen-Holten. Krijgt u een mail over de eenmalige energietoeslag 2023 en lijkt die mail van MijnOverheid te komen? Verwijder de mail, die is nep. De bank of wij vragen u nooit om geld over te maken voor de energietoeslag. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op via (0548) 85 48 54.