Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Energietoeslag

Ook in 2023 bestaat de Energietoeslag van € 1300,- voor zelfstandige huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het wettelijk sociaal minimum). Wij hebben voor onze inwoners de inkomensgrens verruimd: mensen met een inkomen tot 150% ontvangen een deel van dit bedrag.

Inkomensgrenzen

Bij een inkomen tot 150% van het wettelijk sociaal minimum gelden de volgende bedragen (netto per maand, zonder vakantietoeslag):

 • 21 jaar tot pensioenleeftijd, alleenstaand: € 1829,46
 • 21 jaar tot pensioenleeftijd, getrouwd/samenwonend: € 2613,51
 • Pensioenleeftijd, alleenstaand: € 2031,71
 • Pensioenleeftijd, getrouwd/samenwonend: € 2755,92

Zelf aanvragen

Tot en met 31 augustus 2024 kunt u de Energietoeslag 2023 zelf online aanvragen. Dat kan ook als u:

 • De Energietoeslag 2022 niet gekregen heeft, maar wel aan de verruimde voorwaarden voor de Energietoeslag 2023 voldoet.
 • De Energietoeslag 2022 wel gekregen heeft en aan de verruimde voorwaarden voor de Energietoeslag 2023 voldoet, maar de toeslag in december niet automatisch uitbetaald heeft gekregen.

Tip

Maakt u zich zorgen over de hoge kosten van uw energierekening? Misschien zijn er meer regelingen die u kunnen helpen bij het betalen van uw energierekening.

U heeft recht op de energietoeslag als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Rijssen-Holten woont;
 • een eigen woonadres en energiecontract op naam heeft;
 • in de maand voor uw aanvraag een inkomen heeft dat niet hoger is dan 150% van de bijstandsnorm die voor u geldt;
 • geen studiefinanciering krijgt;
 • niet in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen).

Geldende bijstandsnorm

Hieronder ziet u welke bedragen gelden voor een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. De bedragen zijn netto per maand en zonder vakantietoeslag. Wilt u controleren of uw inkomen onder de norm ligt? Let er dan op dat u al uw inkomsten meetelt. Bijvoorbeeld pensioen naast uw AOW, alimentatie of de heffingskorting minstverdienende partner.

21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

Situatie Inkomen 100% Inkomen 120% Inkomen 130% Inkomen 150%
Alleenstaande € 1219,64 € 1463,57 € 1585,53 € 1829,46
Getrouwd of samenwonend € 1742,34 € 2090,81 € 2265,04 € 2613,51

Pensioengerechtigde leeftijd

Situatie Inkomen 100% Inkomen 120% Inkomen 130% Inkomen 150%
Alleenstaande € 1354,47 € 1625,36 € 1760,81 € 2031,71
Getrouwd of samenwonend € 1837,28 € 2204,74 € 2388,46 € 2755,92

 

Inwoners met een inkomen tot 150% van het wettelijk sociaal minimumloon krijgen een deel van de energietoeslag. De verdeling is als volgt:

 • Tot 120%: € 1300,-
 • 120 tot 130%: € 800,-
 • 130 tot 150%: € 400,-

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is verstandig dat u dit geld gebruikt voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Zo voorkomt u grotere betalingsproblemen achteraf.

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. U hoeft de energietoeslag niet op te geven bij de belastingaangifte. De energietoeslag heeft ook geen invloed op uw zorg- of huurtoeslag.

U ontvangt de energietoeslag 1 keer.

Voor hulp bij uw aanvraag kunt u zich melden bij de vrijwillige Thuisadministratie van ViaVie Welzijn.  Zij kunnen u alleen helpen als u al een DigiD heeft. Vraag online een DigiD aan als u deze nog niet heeft. U kunt ViaVie ook bellen via (0548) 36 27 55 op werkdagen van 08:30 uur tot 12:00 uur.

Binnen 6 weken na uw aanvraag laten we weten of u recht heeft op de energietoeslag 2023. Door het grote aantal aanvragen kan de beoordeling langer duren.

U ontvangt post van ons via een brief of via een bericht in MijnRijssen-Holten. Krijgt u een mail over de eenmalige energietoeslag 2023 en lijkt die mail van MijnOverheid te komen? Verwijder de mail, die is nep. De bank of wij vragen u nooit om geld over te maken voor de energietoeslag. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op via (0548) 85 48 54.