Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Energietoeslag

De Energietoeslag 2023 is uitgesteld

Dit komt omdat de Rijksoverheid de Wet Energietoeslag 2023 nog niet heeft ingevoerd. De wetgeving over de energietoeslag 2023 (€ 1300,00) is namelijk nog niet klaar. Gemeenten mogen € 500,00 van deze energietoeslag uitbetalen mét de energietoeslag van 2022, maar dat is niet verplicht door het Rijk.

Onze gemeente kiest er voor om deze €500,00 voor 2023 niet alvast uit te betalen met de toeslag van 2022:

 • De afhandeling van de energietoeslag 2022 is al volledig afgerond.
 • Daarnaast is via andere regelingen (landelijk en gemeentelijk) de afgelopen periode ook bijgedragen in de kosten voor de stijgende energieprijzen.
 • Ook is de doelgroep voor de energietoeslag van 2023 nu nog niet precies bekend. Deze doelgroep kan namelijk anders zijn dan in 2022.

Wij verstrekken daarom de volledige energietoeslag 2023 van € 1300,00 als de wetgeving klaar is en de aanvraagprocedure kan starten. Zodra dit kan, leest u het op onze website.

Maakt u zich zorgen over de hoge kosten van uw energierekening? Misschien zijn er meer regelingen die u kunnen helpen bij het betalen van uw energierekening.

U kunt geen energietoeslag voor 2022 meer aanvragen

De aanvraagperiode voor de energietoeslag in 2022 liep tot en met 1 maart 2023.

De energietoeslag 2022 was eerst € 800,-. Deze toeslag is door het Rijk verhoogd naar € 1.300,-. 

 • Heeft u eerder een aanvraag ingediend en al € 800,- ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. We maken het aanvullende bedrag van € 500,- aan u over. We verwachten dit eind september uit te betalen.
 • Iedereen die een nieuwe aanvraag indient, krijgt na goedkeuring direct € 1.300,-.

U heeft recht op de energietoeslag als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Rijssen-Holten woont;
 • een eigen woonadres heeft;
 • in de maand voor uw aanvraag een inkomen heeft dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
 • geen studiefinanciering krijgt;
 • niet in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen).

Voldoet u niet aan alle voorwaarden, maar denkt u dat u wel recht heeft op de energietoeslag? Neem dan contact op met het Sociaal VraagPlein

Geldende bijstandsnorm

Hieronder ziet u welke bedragen gelden voor een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De bedragen zijn netto per maand en zonder vakantietoeslag. Wilt u controleren of uw inkomen onder de norm ligt? Let er dan op dat u al uw inkomsten meetelt. Bijvoorbeeld pensioen naast uw AOW of de heffingskorting minstverdienende partner.

21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

Situatie Inkomen
Getrouwd of samenwonend € 1794,40
Alleenstaande € 1256,08

Pensioengerechtigde leeftijd

Situatie Inkomen
Getrouwd of samenwonend € 1892,81
Alleenstaande € 1397,27

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is verstandig dat u dit geld gebruikt voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Zo voorkomt u grotere betalingsproblemen achteraf.

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. U hoeft de energietoeslag niet op te geven bij de belastingaangifte. De energietoeslag heeft ook geen invloed op uw zorg- of huurtoeslag.

U ontvangt de energietoeslag 1 keer.

Voor hulp bij uw aanvraag kunt u zich melden bij de vrijwillige Thuisadministratie van ViaVie Welzijn. Zij kunnen u alleen helpen als u al een DigiD heeft. Vraag online een DigiD aan als u deze nog niet heeft.

Wij proberen u binnen 4 weken na uw aanvraag te laten weten of u recht heeft op de energietoeslag.