Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Individuele inkomenstoeslag

Als u een laag inkomen heeft moet u proberen om uw inkomen te verhogen. Heeft u er alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren? En toch heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

De individuele inkomenstoeslag wordt jaarlijks uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u de toeslag het jaar daarna opnieuw aanvragen. U kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht krijgen.

Neem voor de aanvraag van de individuele inkomenstoeslag contact op met het Sociaal VraagPlein.

De voorwaarden voor de individuele inkomenstoeslag zijn:

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag bedraagt:

Situatie Bedrag
Alleenstaanden € 390,-
Alleenstaande ouders € 450,-
Gehuwden € 520,-

 

Wij beslissen binnen 8 weken nadat we uw aanvraag compleet hebben ontvangen. Dus met alle gevraagde bijlagen. Lukt dit niet, dan mogen we deze termijn 1 keer verlengen. Dit hoort u dan van ons.