Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is een toeslag voor scholieren en studenten die door een lichamelijke of psychische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken. Met deze studietoeslag wil Rijssen-Holten stimuleren dat jongeren van 18 jaar en ouder een opleiding (blijven) volgen. Want het afronden van een opleiding maakt de kans op een baan groter. De toeslag is ook bedoeld voor jongeren die praktijkonderwijs (PRO), clusteronderwijs of onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) volgen.

Aanvragen

Als wij uw aanvraag goedkeuren kennen wij u studietoeslag toe voor de duur van uw studie of maximaal 4 jaar.

U komt in aanmerking voor individuele studietoeslag als u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • een opleiding volgt waarbij u recht hebt op studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming schoolkosten (WTOS);
  • een arbeidsbeperking hebt waardoor u niet in staat bent naast uw opleiding te werken;
  • niet meer vermogen hebt dan € 5.940 (alleenstaande) of € 11.880 (alleenstaande ouder, echtpaar of samenwonenden);
  • opgenomen bent in het doelgroepenregister.

De toeslag bedraagt € 100,- per maand. Rijssen-Holten heeft de hoogte van deze toeslag afgestemd met de andere Twentse gemeenten.

Het Sociaal VraagPlein is te bereiken via sociaalvraagplein@rijssen-holten.nl of maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur via t (0548) 854 836 of plan een belafspraak in via afspraken.rijssen-holten.nl.