Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

AED-apparaat gebruiken

Een AED, een Automatische Externe Defibrillator, is een apparaat dat helpt bij een hartstilstand. De gemeente heeft AED-apparaten op meerdere plaatsen hangen.

De AED geeft stroomstootjes. Hierdoor moet het hart weer gaan kloppen. Als iemand binnen 6 minuten gereanimeerd kan worden, is de kans groter dat hij of zij gered wordt.

De gemeente heeft AED-apparaten hangen. Om het AED-apparaat zit een speciale kast waarop het groene logo staat. Iedereen mag een AED-apparaat gebruiken. Het apparaat vertelt u namelijk precies wat u moet doen. Bedrijven en instellingen kunnen ook zelf een AED-apparaat kopen en ophangen. U kunt ook zelf met uw buurt een AED-apparaat kopen. Op BuurtAED.nl kunt u met elkaar geld inzamelen.

Hier vindt u een overzichtskaart van alle gemeentelijke AED’s in onze gemeente. Het gaat hier om gemeentelijke AED’s en AED’s voor publiek gebruik met een gemeentelijke overeenkomst.

Bent u burgerhulpverlener in de gemeente Rijssen-Holten? En betrokken geweest bij een inzet? Het kan zijn dat u na een reanimatie of een traumatische ervaring deskundige hulp nodig heeft; of behoefte heeft met iemand anders uw ervaring te delen. U kunt hiervoor de volgende stappen ondernemen:

Het slagen van het AED-project is sterk afhankelijk van voldoende geschoolde vrijwilligers. Daarom stellen we jaarlijks een budget beschikbaar voor het groepsgewijs opleiden van vrijwilligers (reanimeren en bedienen AED). U vraagt de subsidie aan in het lopende kalenderjaar of binnen 3 maanden na afloop van de cursus.

Ook veel zorgverzekeraars of werkgevers vergoeden nu reanimatiecursussen. Controleer of uw zorgverzekering of werkgever deze vergoeding kent.

 

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie?

U komt in aanmerking voor de subsidie als u:

  1. woont of werkt in de gemeente Rijssen-Holten;
  2. een opleiding of herhaling heeft gevolgd en hiervoor een diploma of certificaat heeft ontvangen van de Nederlandse Hartstichting, de Nederlandse Reanimatieraad of het Oranje Kruis;
  3. u zich heeft aangemeld als burgerhulpverlener bij HartslagNu;
  4. geen recht heeft op vergoeding via uw eigen zorgverzekeraar of werkgever;
  5. met een groep van minimaal 6 personen de opleiding heeft gevolgd. 

Welke informatie moet ik meesturen als ik de subsidie aanvraag?

U stuurt bij de aanvraag de volgende bijlagen mee: 

  • een overzicht van de deelnemers met naam, adres, woonplaats en datum wanneer de cursus werd gevolgd met parafen van alle deelnemers;
  • een afschrift van het certificaat of diploma;
  • de factuur van het opleidingsinstituut.

Hoe hoog is de subsidie?

De organisatie van de cursus stuurt de nota voor de groepsopleiding naar de gemeente. De gemaakte kosten vergoeden wij aan de aanvrager. Wij vergoeden de kosten voor het volgen van een opleiding alleen per groep van minimaal 6 personen. De vergoeding per groep bedraagt maximaal € 30,- per persoon voor de basiscursus en € 20,- per persoon voor de herhalingslessen. De vergoeding voor de herhalingslessen verstrekken wij maximaal 1 keer per jaar.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie over het AED-project kunt u contact opnemen met Chantal Huisman, (0548) 854 426 of c.huisman@rijssen-holten.nl, of Truus Hulsman, (0548) 854 411 of t.hulsman@rijssen-holten.nl.