Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hulp bij huiselijk geweld

Heeft u te maken met huiselijk geweld? Of kent u iemand die hiermee te maken heeft? Op de website van Veilig Thuis Twente leest u wat u kunt doen.
Heeft u direct hulp nodig? Bel dan de politie via 112.

Huiselijk geweld kan voorkomen bij kinderen, volwassenen of ouderen. Voorbeelden van huiselijk geweld zijn:

  • Lichamelijke mishandeling;
  • Psychische mishandeling;
  • Verwaarlozing;
  • Seksueel geweld;
  • Financiële uitbuiting.

Meer informatie over huiselijk geweld en voorbeelden van huiselijk geweld vindt u op de website van Veilig Thuis Twente.

Bel naar 0800 – 2000 van Veilig Thuis Twente voor advies, informatie of hulp. Het crisisteam van Veilig Thuis Twente geeft direct hulp als dat nodig is. De hulp is gratis. Belt u 112? Dan stelt de telefonist u een aantal vragen en schat in welke hulpverlenende instantie u kan helpen. Dat kan de politie zijn of een ambulance.

De burgemeester kan bewoners een tijdelijk huisverbod opleggen als er huiselijk geweld is of dreigt. Iemand die huiselijk geweld pleegt, mag dan 10 dagen zijn of haar woning niet in. Ook mag hij of zij geen contact opnemen met de partner of de kinderen. Dit noemen we een afkoelperiode. In deze afkoelperiode krijgen de slachtoffers van het huiselijk geweld hulp aangeboden. Ook diegene die uit huis is geplaatst, krijgt hulp aangeboden. Is de dreiging van huiselijk geweld niet binnen deze 10 dagen afgenomen? Dan kan de burgemeester het huisverbod met maximaal 18 dagen verlengen.