Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hulp bij mantelzorg

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning krijgen.

Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld dat u hulp krijgt van een vrijwilliger. Of dat de persoon voor wie u zorgt, gebruik gaat maken van een maaltijdservice, zodat u niet meer elke dag hoeft te koken. Ook kan het helpen als u met andere mantelzorgers kunt praten en ervaringen delen.

Komt uit het onderzoek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of algemene voorzieningen? Dan kunt u bij Sociaal VraagPlein een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld hulp in de huishouding, kortdurend verblijf of een dagbesteding voor de mantelzorgontvanger.

De gemeente beslist welke voorziening u krijgt. Wel mag u een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben.

Aanpak

Zo meldt u uw hulpvraag bij de gemeente:

  • Neem contact op met het Sociaal VraagPlein om de mogelijkheden te bespreken.
  • Het Sociaal VraagPlein bespreekt de volgende punten met u:
    • Wat kunt u nog zelf?
    • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
    • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?
  • Na het gesprek maken wij een plan van aanpak.
  • Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u daarna een aanvraag doen bij de gemeente.

Neem contact op met het Sociaal Vraagplein. Zo bereikt u ons:

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is maximaal € 19,00 per 4 weken. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.