Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hulp bij verslaving

Verslavingszorg is de tak van de gezondheidszorg die hulp biedt aan mensen die verslaafd zijn geraakt aan drugs, alcohol, medicijnen of gokken.

Tactus Verslavingszorg

In Nederland zijn verschillende gespecialiseerde instellingen actief op het gebied van verslavingszorg. In het gebied waaronder de gemeente Rijssen-Holten valt is dat Tactus Verslavingszorg (voor Overijssel, Gelderland en Flevoland). De hulpverlening van deze instellingen is gericht op mensen die al verslaafd zijn.

Voorlichting

De gevolgen van verslaving worden steeds duidelijker zichtbaar in onze maatschappij. De gemeente vindt het daarom belangrijk om preventief aandacht te schenken aan deze problematiek. Er is gekozen voor een aanpak vanaf de basis. De gemeente stelt jaarlijks geld beschikbaar voor de uitvoering van twee projecten op dit gebied:

  • het project ‘Op tijd voorbereid’ is gericht op leerlingen in het basisonderwijs;
  • het andere project richt zich op de jeugd in de eerste twee jaren van het vervolgonderwijs, het jeugd- en jongerenwerk en hun ouders/begeleiders.

Voor beide projecten is jaarlijks een vast budget beschikbaar waarop scholen een beroep kunnen doen voor voorlichtingsactiviteiten.