Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kabels en leidingen aanleggen

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. De informatie die u leest op deze pagina is nog niet bijgewerkt en kan mogelijk niet meer kloppen. Meer informatie over de Omgevingswet leest u op onze website.

Wilt u zeker zijn van de juiste informatie?

Stel uw vraag via het online formulier of bel (0548) 85 48 54.

Wilt u kabels en leidingen in de grond aanleggen? Dan moet u toestemming vragen aan de gemeente. U heeft geen toestemming nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder graafmachine doet.

Aanvragen

Uw aanvraag voor toestemming of melding doet u via het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR).

Voor een instemmingsbesluit of vergunning betaalt u € 308,-.

Als u een machine gebruikt voor het graven, moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. Bij het Kadaster is alle informatie over de ligging van kabels en leidingen opgeslagen.

Binnen 8 weken na uw aanvraag neemt de gemeente een besluit. Wij mogen deze termijn 1 keer verlengen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De gemeente beoordeelt en behandelt aanvragen die via het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR) binnengekomen zijn.

  • U dient uw aanvraag in bij het WoW-portaal (het Meldpunt en dit portaal zijn met elkaar gekoppeld).
  • Voor toegang tot het WoW-portaal heeft u een inlogaccount voor nodig. Nog geen account? Neem dan contact op.
  • Wanneer u ingelogd bent in het WoW-portaal vindt u informatie over het indienen van een aanvraag.