Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kabels en leidingen aanleggen

Wilt u kabels en leidingen in de grond aanleggen? Dan moet u toestemming vragen aan de gemeente. U heeft geen toestemming nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder graafmachine doet.

Aanvragen

Uw aanvraag voor toestemming of melding doet u via het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR).

Voor een instemmingsbesluit of vergunning betaalt u € 393,-.

Als u een machine gebruikt voor het graven, moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. Bij het Kadaster is alle informatie over de ligging van kabels en leidingen opgeslagen.

Binnen 8 weken na uw aanvraag neemt de gemeente een besluit. Wij mogen deze termijn 1 keer verlengen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.