Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rioolaansluiting

De gemeente zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. Bent u nog niet aangesloten? Dan kunt u digitaal een aanvraag doen.

De kosten voor rioolaansluitingen vallen onder de privaatrechtelijke tarieven (5a, 5b en 5c):

  • Voor eigendommen binnen de bebouwde kom: € 314,-
  • Voor bestaande eigendommen buiten de bebouwde kom: € 4648,-
  • Voor nieuwe eigendommen buiten de bebouwde kom: € 314,-

Voor zover gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond is er geen sprake van btw.

  • Uw DigiD
  • De plaats, maten, materiaal en type van uw aansluiting
  • Een tekening van de leidingen
  • De reden van de aansluiting

Misschien heeft u een rioolaansluiting nodig vanwege een verbouwing. Of door een andere activiteit waar u een vergunning voor heeft. Lees in dat geval eerst de voorschriften van uw vergunning(en) voordat u een rioolaansluiting aanvraagt.

Wij verzorgen de aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar bent u zelf verantwoordelijk voor de aanleg.