Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Akkerranden inzaaien

De gemeente Rijssen-Holten roept inwoners op om mee te helpen met het verhogen van de biodiversiteit in onze gemeente. Daarom kunnen inwoners ook dit jaar weer een bloemenmengsel aanvragen voor akkerranden, of een suggestie doen voor het inzaaien van bermen buiten en gazons binnen de bebouwde kom.

U kunt voor 2023 geen aanvragen of suggesties meer doorgeven.

U kunt een aanvraag doen voor akkerranden buiten de bebouwde kom of suggesties doorgeven voor bermen buiten de bebouwde kom en gazons binnen de bebouwde kom. Hieronder ziet u wat u voor deze verschillende aanvragen door moet geven. Gebruik hiervoor het digitale formulier.

Geef uw aanvraag door voor 1 maart. Aanvragen is gratis.

Aanvraag inzaaien akkerranden buiten de bebouwde kom

  • Doe een aanvraag via het digitale formulier.
  • Beschrijf de locatie: om welk stuk grond gaat het precies?
  • De oppervlakte is minimaal 250m2 en maximaal 1000 m2.
  • Voeg bij voorkeur een schets, tekening of foto toe.
  • De gemeente beoordeelt of de locatie in uw aanvraag geschikt is.

Suggesties voor bermen buiten de bebouwde kom

  • Geef uw suggestie door via het digitale formulier.
  • De gemeente beoordeelt of de berm geschikt is.

Suggesties voor gazons binnen de bebouwde kom

  • Geef uw suggestie door via het digitale formulier.
  • De gemeente beoordeelt of de locatie geschikt is.

De gemeente maakt de grond klaar en zaait het mengsel in, in samenwerking met Greun Hoolt’n en IVN. De voorbereidingen starten in maart. Het inzaaien van de bloemenmengels gebeurt half april tot begin mei.

Bloemenmengsel akkerranden

Het bloemenmengsel bestaat uit vooral uit inheemse meerjarige plantensoorten en enkele 1-jarige kruiden. Zo zitten er 4 graansoorten en onder andere klaproos, gele mosterd, korenbloem en boekweit in het mengsel. Bloeiende akkerranden hebben een positieve invloed op de biologische bestrijding van ziekten en plagen en de vergroting van de biodiversiteit. Hierdoor neemt bijvoorbeeld het aantal eikenprocessierupsen af. Daarnaast hebben de bloeiende akkerranden ook een positieve invloed op de overwinteringsmogelijkheid voor kleine beestjes en insecten, de populatie van vlinders, bijen en hommels én op de landschappelijke en recreatieve waarden van ons landschap. 

Bloemenmengsel bermen buiten en gazons binnen de bebouwde kom

Het bloemenmengsel voor de bermen en gazons is een bloemrijk meerjarig bermmengsel met 1-, 2- en meerjarige soorten inclusief grassen voor extra stevigheid aan de bermen. Het mengsel is kleurrijk en zeer interessant voor insecten. Het mengsel bereikt een hoogte van 70 tot 80 centimeter. Hierdoor is het geschikt voor toepassing bij wegen en in bermen, met het oog op de verkeersveiligheid.