Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vuur stoken in de openlucht

U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om mensen, wilde dieren en planten te beschermen. Als u toch een vuur wilt stoken heeft u een ontheffing nodig. Deze kunt u digitaal aanvragen. Is het stoken van vuur onderdeel van uw evenement? Geef dit door bij uw vergunningaanvraag voor het organiseren van een evenement.

Let op: wij verlenen alleen een stookontheffing in de periode november tot en met april.

Als u geen overlast veroorzaakt en het vuur vormt geen gevaar voor de omgeving, dan mag u zonder ontheffing:

  • kaarsen en fakkels branden
  • vuur stoken in terrashaarden en vuurkorven
  • barbecueën (zolang er geen barbecueverbod geldt)

De Omgevingsdienst Twente behandelt inhoudelijk de aanvraag voor een stookontheffingen. De Omgevingsdienst Twente kan contact met u of uw adviseur opnemen als er vragen zijn over uw aanvraag. De gemeente blijft wel het bevoegd gezag.

Wij beslissen binnen 12 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.