Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kadastrale gegevens opvragen

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. De informatie die u leest op deze pagina is nog niet bijgewerkt en kan mogelijk niet meer kloppen. Meer informatie over de Omgevingswet leest u op onze website.

Wilt u zeker zijn van de juiste informatie?

Stel uw vraag via het online formulier of bel (0548) 85 48 54.

Het Kadaster houdt gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland. Bijvoorbeeld wie de eigenaar of rechthebbende is, waar de erfgrens ligt, wat de oppervlakte van het perceel is en of er kabels in de grond liggen. U vindt deze gegevens op de website van het Kadaster.

Het kadaster houdt gegevens van verschillende soorten onroerende goederen, zoals:

  • vastgoed (grond en gebouwen)
  • schepen
  • luchtvaartuigen
  • kabels en leidingen onder de grond

Wilt u weten welk bestemmingsplan er voor uw wijk geldt? Kijk dan op de website van het Omgevingsloket.

  • Ga naar kadaster.nl
  • Kies het juiste product
  • Vul de gevraagde gegevens in
  • Betaal meteen online met iDeal