Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mobiele puinbreker gebruiken

U heeft vaak veel afval als u gaat slopen, bouwen of verbouwen. U kunt een mobiele puinbreker gebruiken om het afval klein te maken. Omdat een mobiele puinbreker overlast kan geven, meldt u het gebruik bij de gemeente. U kunt dit doen via het Omgevingsloket, onderdeel Sloop-werkzaamheden. Als u de puinbreker huurt, kan het verhuurbedrijf kan u mogelijk helpen bij het doen van de melding. Doe de melding minimaal 15 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint.

Wij informeren buurtbewoners via een huis-aan-huisblad of de gemeentelijke website over de tijd en plaats waar u de puinbreker gaat gebruiken. Buurtbewoners kunnen geen bezwaar maken.

  • Er is iemand aanwezig die met gevaarlijke stoffen om kan gaan.
  • Er is iemand aanwezig die weet:
    • wanneer de puinbreker gebruikt mag worden;
    • hoe de puinbreker gebruikt moet worden.

Neem voor meer informatie contact op via info@odtwente.nl of kijk op de website van de ODT.