Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uitritvergunning

Wilt u een uitrit (ook wel uitweg of inrit genoemd) aanvragen bij uw woning of uw bedrijf? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig.

Vergunning aanvragen

Een vergunning voor een uitrit vraagt u digitaal aan via het Omgevingsloket. Kies bij de aanvraag voor de werkzaamheid: ‘uitrit aanleggen of veranderen’.

Wij kunnen een omgevingsvergunning verlenen als:

  • er nog geen uitrit bij het perceel aanwezig is;
  • de breedte niet meer is dan 3 meter;
  • er geen onveilige verkeerssituatie kan ontstaan;
  • de bruikbaarheid van de weg niet op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
  • de aanleg niet onnodig ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
  • het openbaar groen niet wordt aangetast;
  • het aanzien van de openbare ruimte niet wordt aangetast;
  • het functioneren van aanwezige openbare (nuts)voorzieningen op of aan de weg niet wordt belemmerd.

De maximale breedte van 3 meter is niet van toepassing op industrieterrein of buiten de bebouwde kom.

De voorwaarden voor een uitrit vindt u in artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening en in de beleidsregel uitwegen gemeente Rijssen-Holten.

U betaalt legeskosten voor het in behandeling nemen van uw vergunningsaanvraag. Dit is € 256,- (2024). 
Daarnaast betaalt u nog kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De daadwerkelijke kosten hiervan hangen af van het totaal aantal uren dat de aanleg van de inrit in beslag neemt.

Wij beslissen binnen 8 weken op uw aanvraag. Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen.

U mag de uitrit niet zelf aanleggen of uitbreiden. Dat doen wij of laten wij doen. Wij doen dat zodra u de kosten heeft betaald.