Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vergunningcheck (ver)bouwen

Wilt u (ver)bouwen of renoveren? Dan heeft u daarvoor vaak een vergunning nodig. In sommige gevallen heeft u geen vergunning nodig en hoeft u alleen te melden dat u gaat (ver)bouwen. Doe daarom eerst een vergunningcheck via het Omgevingsloket. U weet dan of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. Een vergunning kunt u meteen aanvragen.

Let op: Heeft u verbouwplannen en komt uit de check dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Let dan goed op dat u in de meeste gevallen voor 2 ‘bouwactiviteiten’ een aanvraag indient. Het gaat om:

  • de ‘bouwactiviteit (technisch)’ – Rijk én
  • de ‘bouwactiviteit (omgevingsplan)’ – Gemeente.

Twijfelt u over de activiteiten die u aan moet vragen? Neemt u dan vooraf contact met ons op.

Soms is het (ver)bouwen van kleine bouwwerken vergunningsvrij. Denk aan aanbouwen, bijgebouwen, dakkapellen, zonnecollectoren en erf- en perceelafscheidingen. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. De Rijksoverheid bepaalt wanneer u een omgevingsvergunning nodig heeft of wanneer u vergunningvrij mag (ver)bouwen.

Het Bouwbesluit is opgegaan in het Besluit bouwwerken leefomgeving en is te vinden in hoofdstuk 5 Algemene regels over activiteiten en bouwwerken.

De kosten bestaan uit een percentage van de bouwsom. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Deze kunt u vinden in de legesverordening van de gemeente Rijssen-Holten.

Bij het doorlopen van de vergunningcheck en tijdens het indienen van de aanvraag op het Omgevingsloket ziet u welke bijlagen u moet meesturen bij uw aanvraag.

Als u een vergunning aanvraagt, publiceert wij die aanvraag. Dat geldt ook voor het besluit. Let er dus bij het invullen van het aanvraagformulier op of u toestemming geeft om persoons- en adresgegevens van de aanvrager/melder of gemachtigde openbaar te maken. Wilt u niet dat gegevens openbaar worden, dan moet u ervoor zorgen dat er geen persoonsgegevens op de verschillende tekeningen, rapporten of andere documenten staan. 

Komt er bij het (ver)bouwen of renoveren meer dan 10 m3 sloopafval vrij of gaat u asbest verwijderen? Dan moet u ook een sloopmelding indienen via het Omgevingsloket.

Uw vergunningaanvraag moet voldoen aan de regels voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Lees meer over deze regels op RVO.nl.

Als u een mantelzorgunit wilt plaatsen op uw perceel, dan doet u eerst een vergunningcheck via Omgevingsloket. Wilt u de unit plaatsen op uw perceel, maar woont u in het buitengebied? Dan vraagt u hiervoor een vergunning aan. In het Omgevingsplan staat vermeld aan welke eisen de unit moet voldoen. De vergunning vraagt u aan via Omgevingsloket.

  • Eenvoudige aanvragen vallen onder de gewone procedure. Dit duurt maximaal 8 weken. De gemeente mag deze termijn 1 keer met 6 weken verlengen. 
  • Ingewikkelde aanvragen met een hoog risico voor de omgeving vallen onder de uitgebreide procedure. Deze procedure duurt maximaal 6 maanden. 

U kunt meerdere vergunningen tegelijk aanvragen. Bijvoorbeeld als u naast een vergunning voor bouwen ook een vergunning voor het kappen van een boom nodig hebt.

U vraagt deze vergunningen allemaal tegelijk aan via het Omgevingsloket.

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan moet u zelf uw buren informeren.

Aanvragen en vergunningen publiceren wij online. U kunt zelf op de hoogte van besluiten over vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving via Over uw buurt:

Aan de rechterkant van deze pagina vindt u verwijzingen naar meer informatie over wetten en regels die bij een vergunning (ver)bouwen horen.

Let op: het kan zijn dat er voor projectspecifieke onderdelen ook andere wetten gelden.

Dak of gevel verbouwen

Er gelden er extra regels als u bij het verbouwen van een dak of gevel een verwarming, airconditioner of klimaatsysteem aanpast of aanlegt. U moet dan technieken voor duurzame energie gebruiken. Lees meer over de eisen voor duurzame energie op RVO.nl.

Als u een uitgebreid bouwplan heeft en u twijfelt of het mag, dan kunt u dit van tevoren met ons bespreken. Wij laten in het vooroverleg weten of uw plan kans maakt op een vergunning. U vraagt het vooroverleg aan via het Omgevingsloket.

Kosten

Vooroverleg kost € 270,-. Dit bedrag wordt verrekend als u een definitieve aanvraag doet.

Heeft u vragen over (ver)bouwen, wonen en vergunningen? Stel uw vraag via het digitale formulier. Zorg dat u een situatietekening of schets bij de hand heeft om toe te voegen. Dat helpt ons uw vraag goed in beeld te brengen. Binnen 1 week ontvangt u een reactie op uw vraag.

Lukt het niet om het digitale formulier in te vullen? De medewerkers van het loket Ruimte zijn maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 12.00 uur, via (0548) 85 48 37.

Producten die u heeft aangevraagd kunt u tijdens de openingstijden zonder afspraak afhalen bij de receptie in het gemeentehuis.