Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Asbest verwijderen

Als u asbest wilt verwijderen, moet u vooraf bij ons een sloopmelding indienen. U mag het asbest pas verwijderen als u toestemming heeft gekregen. U kunt de melding digitaal indienen via het Omgevingsloket.

Ondersteuning asbestsanering

Wanneer u asbest gaat verwijderen kunt u gebruikmaken van verschillende ondersteuningsmaatregelen.

Subsidiemaatregelen en financieringsmogelijkheden

Er zijn verschillende subsidiemaatregelen en financieringsmogelijkheden beschikbaar om u te ondersteunen bij het verwijderen van asbest.

In deze gevallen mag u zelf een asbestdak verwijderen:

 • U bent een particuliere eigenaar van een woning of pand.
 • Het totaaloppervlak van uw dak is maximaal 35m2, ook als u meerdere daken op uw perceel saneert.
 • Het gaat om asbestcementgolfplaten die nog heel en goed te verwijderen zijn. Er bestaat dus geen risico op verspreiding van losse asbestvezels.
 • De asbestbedekking is niet gespijkerd, gelijmd of geniet en de schroeven of bouten zijn niet verroest.
 • Het asbest komt van een gebouw of bijgebouw met woonfunctie.
 • U heeft een sloopmelding gedaan en toestemming ontvangen voor het verwijderen van asbest.

Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u het asbestdak verwijderen. Houd hierbij rekening met de volgende stappen:

 • Haal met de toestemmingsbrief en uw afvalpas een gratis asbestkit op bij het afvalbrengpunt in Rijssen. Deze asbestkit bevat beschermende kleding en verpakkingsmateriaal voor het asbestafval.
 • Lees voor u begint de werkinstructie asbestsanering.
 • Bekijk voor u begint ook de instructiefilm van MilieuCentraal.
 • Lever de verwijderde asbestplaten in bij een geschikte locatie.

U kunt verwijderde asbestplaten inleveren bij de volgende locaties:

Let op: de afvalbrengpunten zijn niet ingericht voor asbesthoudend afval en nemen dit niet aan.

Als u het asbest niet zelf wilt verwijderen, kunt u dit ook laten doen:

 • Laat een asbestinventarisatie uitvoeren door een daarvoor gecertificeerd bedrijf.
 • Gebruik de inventarisatie om offertes op te vragen bij verschillende bedrijven.
 • Voordat het asbest verwijderd wordt moet een sloopmelding worden gedaan. Meestal doet het bedrijf dit.
 • Na het verwijderen van het asbest vindt een inspectie plaats.
 • Als het asbest goed is verwijderd en er geen asbestdeeltjes achter zijn gebleven, ontvangt u hiervan een inspectierapport.

Asbest is een lastige stof om te herkennen. Alle asbesthoudende producten hebben een vezelige structuur, maar dat is vaak moeilijk te zien. Vooral wanneer het in ander materiaal is verwerkt. Op de website van MilieuCentraal kunt u meer informatie vinden over asbest, waar het zit en hoe u het kunt herkennen.

Asbestdak herkennen

Er is een aantal manieren waarop u kunt controleren of er asbest in uw dak zit.

Asbestdakenkaart

Weet u niet zeker of u een asbestdak heeft? Bekijk dan de Asbestdakenkaart. De Provincie Overijssel heeft op basis van uiterlijke kenmerken van het dak een inschatting gemaakt of uw dak misschien asbesthoudend of asbestverdacht is. De Asbestdakenkaart wordt tenminste 1 keer per jaar geactualiseerd Zit er geen asbest in uw dak, maar staat uw woning wel op de Asbestdakenkaart?

 

Informatie bij of na aankoop

Bent u in de afgelopen 20 jaar eigenaar geworden van een woning, dan zal bij de aankoop van de woning ook informatie zijn verstrekt over de aanwezigheid van asbest in uw woning. De informatie kunt u ook terug vinden op de bouwtekeningen bij uw woning.

Informatie op de golfplaten

De lettercode op de golfplaat kan u ook informatie geven over of deze asbesthoudend of asbestvrij is. De lettercodes zijn vaak te vinden op de een-na-laatste golf van de plaat.

 • Asbesthoudend: AT, NF, CAF.
 • Asbestvrij: NT, AF, AFM, NA, AP of AV.

Is er geen lettercode zichtbaar aanwezig? Schakel dan een deskundig asbestinventarisatiebureau in om duidelijkheid te krijgen.

Onder invloed van weersomstandigheden breekt het asbestmateriaal langzaam af. Daarbij komen asbestvezels vrij die in de buitenlucht terechtkomen. Naarmate een dak ouder wordt, gaat het verweringsproces sneller. 

Bij een brand verspreiden asbestvezels zich in grote hoeveelheden door de lucht, waardoor een groot gebied verontreinigd raakt.

Asbest kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Omdat vrijgekomen losse asbestvezels vaak niet met het blote oog zichtbaar zijn, is het beter de bron weg te nemen.