Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sloopmeter registratie

Asbest saneren blijft belangrijk. Daarom krijgen inwoners in het buitengebied de mogelijkheid sloopmeters te reserveren en deze op een later moment te gebruiken met de regeling ‘registratie sloopmeters’.

Dankzij de regeling kunt u sloopmeters 10 jaar bewaren. Op die manier kunt u de sloopmeters op een ander moment inzetten voor Rood-voor-Rood, Voormalige Agrarische Bebouwing (VAB) of een andere regeling.

Aanvragen

U doet een aanvraag met DigiD of eHerkenning. Na uw aanvraag doen wij een ambtelijke toets. De resultaten hiervan ontvangt u per post.

  • De regeling ‘Registratie sloopmeters’ geldt voor opstallen en gebouwen die voldoen aan de voorwaarden van het geldige Rood-voor-Rood en VAB-beleid. Het gaat om de zogenaamde landschapsontsierende bebouwing.
  • Het gaat om opstallen en gebouwen die gebouwd zijn met een vergunning.
  • Het gaat om de sloop van gebouwen, inclusief de fundering en eventuele (mest)kelders.
  • Na bevestiging van de sloopmelding moet u het gebouw binnen 6 maanden slopen.
  • Wij bevestigen de sloopregistratie per post nadat u de gebouwen heeft gesloopt. Hierin vermelden wij ook het recht op de gesloopte vierkante meters.
  • Wij verstrekken de sloopregistratie maar 1 keer per bedrijf.
  • De sloopregistratie is maximaal 10 jaar geldig.
  • De regeling ‘Registratie sloopmeters’ geeft niet automatisch recht op het meedoen aan een Rood-voor-Rood-regeling of VAB-regeling.