Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Externe veiligheid

De gemeenteraad heeft het Externe veiligheidsbeleid Rijssen – Holten 2011-2014 vastgesteld. 

Toepassing van (landelijk) Extern Veiligheidsbeleid en wet- en regelgeving vraagt van de gemeente  Rijssen-Holten kennis, capaciteit en vaardigheden. Dit vereist professionele inbreng van en integraal werken binnen de beleidsvelden: ruimtelijke ordening, milieu, civiel techniek, brandweer, communicatie, openbare orde & veiligheid.

Door de gemeente Rijssen-Holten wordt een hoge prioriteit gegeven aan de veiligheid binnen de gemeente. De gemeente Rijssen-Holten heeft een integraal veiligheidsbeleid vastgelegd (Kadernota “Zicht en grip op integrale veiligheid”). Onderdeel van de uitvoering van het integrale veiligheidsbeleid is het opstellen van beleid voor externe veiligheid.