Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rioolaansluiting

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. De informatie die u leest op deze pagina is nog niet bijgewerkt en kan mogelijk niet meer kloppen. Meer informatie over de Omgevingswet leest u op onze website.

Wilt u zeker zijn van de juiste informatie?

Stel uw vraag via het online formulier of bel (0548) 85 48 54.

De gemeente zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. Bent u nog niet aangesloten? Dan kunt u digitaal een aanvraag doen.

De kosten voor rioolaansluitingen vallen onder de privaatrechtelijke tarieven (5a, 5b en 5c):

  • Voor eigendommen binnen de bebouwde kom: € 308,-
  • Voor bestaande eigendommen buiten de bebouwde kom: € 3400,-
  • Voor nieuwe eigendommen buiten de bebouwde kom: € 308,-

Voor zover gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond is er geen sprake van btw.

  • Uw DigiD
  • De plaats, maten, materiaal en type van uw aansluiting
  • Een tekening van de leidingen
  • De reden van de aansluiting

Misschien heeft u een rioolaansluiting nodig vanwege een verbouwing. Of door een andere activiteit waar u een vergunning voor heeft. Lees in dat geval eerst de voorschriften van uw vergunning(en) voordat u een rioolaansluiting aanvraagt.

Wij verzorgen de aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar bent u zelf verantwoordelijk voor de aanleg.