Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vergunningcheck slopen

Wilt u iets slopen? Meestal is het doen van een sloopmelding genoeg, soms heeft u een omgevingsvergunning voor het slopen nodig. Bijvoorbeeld als uw pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht staat of een monument is.

Doe de vergunningscheck via het Omgevingsloket. Doe daarna de sloopmelding of aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Gaat u asbest verwijderen, dan doet u altijd een sloopmelding.

U moet een sloopmelding doen als:

  • u meer dan 10 m3 afval heeft
  • er asbest bij het sloopafval zit

Een sloopmelding is gratis.