Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Starters

Wij weten dat op dit moment veel jongeren op zoek zijn naar een (eerste) woning. Het is niet altijd makkelijk om een betaalbare woning te vinden. In onze gemeente zijn een aantal maatregelen genomen om starters en mensen met een laag- of middeninkomen een helpende hand te bieden bij een stap op de woningmarkt.

De maatregelen worden hieronder uitgelegd:

U wilt voor het eerst een woning kopen, maar de woonlasten zijn iets te hoog voor uw inkomen. U komt mogelijk in aanmerking voor een Starterslening. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Naast de Starterslening heeft u dus ook een hypotheek. De rente staat 15 jaar vast. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen.

Meer informatie en aanvragen

Via www.rijssen-holten.nl/starterslening kunt u kijken of u in aanmerking komt voor de starterslening en een starterslening aanvragen.

Om starters en mensen met een laag- of middeninkomen een helpende hand te bieden bij een (eerste) stap op de woningmarkt hebben wij een doelgroepenverordening vastgesteld.

In een doelgroepenverordening worden verschillende zaken omschreven. Zo wordt er gesproken over sociale koopwoningen. Een sociale koopwoning is een woning die is gesubsidieerd door de overheid. Om voor een sociale koopwoning in aanmerking te komen zijn een aantal regels opgenomen in de doelgroepen verordening.

De sociale koopwoningen zijn bedoeld voor de volgende doelgroepen:

  • Starters op de woningmarkt met een (gezamenlijk) maximaal bruto inkomen van € 45.000,- in het peiljaar. Zij komen in aanmerking voor een rijwoning sociale koop met een koopprijs tot € 240.000,- (VON);
  • Starters op de woningmarkt met een (gezamenlijk) maximaal bruto inkomen van € 55.000,- in het peiljaar. Zij komen in aanmerking voor een rijwoning sociale koop met een koopprijs tot € 270.000,- (VON).

In de vastgestelde verordening doelgroepen woningbouw gemeente Rijssen-Holten 2021 versie 2023, vindt u meer informatie. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR664862/2

Op dit moment werkt de gemeente aan de invulling van het plan Opbroek Oost (noordelijk deel). De programmering is nog niet vastgesteld. In de programmering worden sociale koop- en sociale huurwoningen opgenomen. De sociale koopwoningen zijn zowel in de categorie laag en categorie hoog.

Naar verwachting zal deze programmering aan het einde van 2023 vastgesteld en daarmee ook openbaar worden. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.rijssen-holten.nl/vragen-over-opbroek-oost/.