Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gladheid

Gladde wegen en fietspaden kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of sneeuw van de weg te schuiven met sneeuwschuivers.

We strooien preventief. Dat betekent dat we strooien voordat het daadwerkelijk glad is.

Prioritering

De wegen in Rijssen-Holten hebben een prioritering van 1 tot en met 3. Bij het strooien geven we prioriteit aan wegen met categorie 1. Het gaat om:

 • grote wegen
 • ontsluitingswegen
 • busroutes
 • fietspaden

Andere wegen komen aan de beurt zodra dat mogelijk is. Op de prioriteitenkaart ziet u welke prioritering een weg heeft.

Alle wegen in Rijssen-Holten hebben een prioritering van 1 tot en met 3. Bij het schoonmaken van de wegen geven we prioriteit aan de wegen met categorie 1. Dit zijn grote wegen, ontsluitingswegen, busroutes en de meeste fietspaden. Andere wegen komen aan de beurt zodra dat mogelijk is.

Gevaarlijke situaties kunt u melden via het meldformulier op deze website. In het meldformulier kunt u kiezen voor de categorie Verkeer > Gladheid.

U kunt uw melding ook doorgeven via (0548) 85 48 54.

Bij ijzel strooien we preventief. Door een laagje zout tussen de sneeuwlaag op de weg en de regen voorkomen we zoveel mogelijk dat het aan gaat vriezen en er ijzel ontstaat. Ook bij het strooien tegen ijzel gebruiken we de prioriteringskaart.

We houden bij het strooien rekening met een prioritering. De meeste fietspaden hebben, net als grote wegen, ontsluitingswegen en busroutes, de eerste prioriteit. Stoepen hebben geen prioritering gekregen.

We houden bij het strooien rekening met een prioritering. Parkeerplaatsen en voor vervoer bereikbare tegelpaden hebben een lage prioritering en komen pas aan de beurt na grote wegen, onsluitingswegen, busroutes, fietspaden en andere wegen.

We strooien eerst de wegen met de hoogste prioriteit. Dit zijn grote wegen, ontsluitingswegen, busroutes en de meeste fietspaden. Andere wegen komen aan de beurt zodra dat mogelijk is.

Nee, dit doet de provincie. Meer informatie hierover vindt u op de website van de provincie Overijssel.

Er is geen gratis strooizout beschikbaar vanuit de gemeente.

 • Met een sneeuwruimer, bezem, zand of keukenzout kunt u uw eigen stoep schoon en veilig maken. Denk ook aan buren die minder valide zijn.
 • Wacht niet te lang met het sneeuwruimen. Als de sneeuw vastvriest, is het veel moeilijker weg te krijgen.
 • U kunt strooizout halen bij de lokale ondernemers. Strooi zout vooral op plekken waar mensen overheen lopen of rijden. Anders werkt het zout niet goed.
 • Bij sneeuw is het beter om eerst te vegen en – als het nodig is – daarna pas te strooien.
 • Om een dikke ijslaag begaanbaar te maken, kunt u beter zand strooien dan zout.
 • Zout is niet erg milieuvriendelijk. Het kan wortels van planten en bomen beschadigen. Gebruik daarom niet meer dan nodig is.
 • Een handje (strooi)zout is genoeg voor bijna 10 vierkante meter.
 • Probeer brandkranen in de directe omgeving van uw woning sneeuwvrij te houden, Zo verliest de brandweer geen kostbare tijd in geval van nood.
 • Houd uw daken in de gaten en controleer waar kan of deze bestand zijn tegen het dragen van de grote hoeveelheid sneeuw.