Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ontheffing wegenverkeerswet

De verkeersregels zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) en in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV). De verkeersregels gelden voor iedereen. Voor wegen die in beheer zijn bij de gemeente Rijssen-Holten kunt u bij ons een ontheffingsaanvraag indienen.

In bijzondere gevallen kan een ontheffing worden verleend van een verkeers(maat)regel. De bevoegdheid tot het verlenen van ontheffingen ligt bij de van toepassing zijnde wegbeheerder.

Voor een aanvraag betaalt u € 51,50 aan leges.

U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag.

U kunt binnen 6 weken de na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen.