Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Wegenlegger

In de Wegenlegger zijn de openbare wegen en paden opgenomen die buiten de bebouwde kom Wegenwet liggen. In de Wegenlegger is geregeld of het om een verharde of onverharde weg gaat en wie het bevoegde gezag, de onderhoudsplichtige en de beheerder van de weg is. Vaak is een openbare weg eigendom van een overheidsorgaan (gemeente, provincie, rijk of waterschap). Soms loopt een openbare weg of pad over particulier eigendom.

Openbare wegen en paden zijn, ongeacht wie eigenaar van de ondergrond is, voor iedereen openbaar toegankelijk, voor de functie zoals deze is beschreven in de Wegenlegger.