Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Taxi voor Iedereen

De TwentsFlex buurtbussen zijn er voor alle inwoners van Rijssen-Holten. Maar deze busjes zijn niet voor iedereen en voor elke reis de juiste oplossing. Daarom is er naast het openbaar vervoer ook Taxi voor Iedereen, een taxi oplossing waar iedereen gebruik van kan maken.

Taxi voor Iedereen is een proefproject. U kiest als klant met welk bedrijf u wilt reizen. Hieronder vindt u de uitgangspunten van Taxi voor Iedereen:

 • Aan de proef doen 2 taxibedrijven mee. U kunt rechtstreeks met deze bedrijven bellen:
 • U betaalt een startprijs van € 5,- en daarnaast € 1,95 per kilometer. Een tweede passagier kost € 5,-. Kinderen tot 12 jaar reizen gratis mee.
 • Taxi voor Iedereen rijdt de hele week van 7.00 tot 0.00 uur.
 • U kunt van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 uur en 22.00 uur telefonisch een rit reserveren bij de taxibedrijven. Wij adviseren u om een dag van tevoren te reserveren.
 • U kunt ook online een rit reserveren. Hiervoor moet u een account aanmaken op de website van Taxi voor Iedereen. Via uw account ziet u al uw gereden ritten, het aantal gereden kilometers en uw tegoed.
 • Taxi voor Iedereen rijdt in een vast gebied. De taxi rijdt tot 20 tot 30 kilometer buiten Rijssen-Holten. U kunt de kaart van dit gebied digitaal bekijken. Een rit begint of eindigt altijd in Rijssen-Holten.
 • Alle andere randvoorwaarden omtrent de reis overlegt u rechtstreeks met het taxibedrijf.
 • Er kan gecombineerd worden.

Heeft u een beperking en is taxivervoer voor u het meest geschikt? Dan heeft u misschien recht op een korting. Dit bepalen wij aan de hand van een lichte toets.

Bij de toets kijken we eerst of er een andere oplossing is voor uw vervoersbehoefte. Bijvoorbeeld de TwentsFlex buurtbus. Daarnaast kijken wij naar uw inkomen. U krijgt geen korting als uw (gezins)inkomen hoger is dan 130% van het minimuminkomen. U moet de kosten voor Taxi voor Iedereen dan zelf betalen. Vindt u dat u ondanks uw inkomen wel recht heeft op korting? Neem dan contact op met het Sociaal VraagPlein.

Wij kijken ook of u binnen en buiten Rijssen-Holten of alleen buiten Rijssen-Holten mag reizen. Kunt u binnen Rijssen-Holten gebruikmaken van TwentsFlex? Dan mag u alleen buiten Rijssen-Holten reizen met Taxi voor Iedereen. 

Reizen buiten Rijssen-Holten

Als u recht heeft op korting voor reizen buiten Rijssen-Holten:

 • Betaalt u een vast bedrag van € 30,- per maand;
 • Betaalt u € 2,- per rit;
 • Kunt u tot 1500 kilometer per jaar reizen;
 • Schrijven wij de kosten maandelijks automatisch van uw rekening af.

Reizen binnen en buiten Rijssen-Holten

Als u recht heeft op korting voor reizen binnen en buiten Rijssen-Holten:

 • Betaalt u een vast bedrag van € 30,- per maand;
 • Betaalt u € 2,- per rit, behalve als u alleen van en naar een wmo-dagvoorziening reist;
 • Kunt u tot 1500 kilometer per jaar reizen;
 • Schrijven wij de kosten maandelijks automatisch van uw rekening af.

Extra kortingsregeling voor minimuminkomens

Inwoners met een beperking en een inkomen tot 110% van het minimuminkomen kunnen extra korting krijgen. Heeft u recht op deze extra korting? Dan betaalt u voor vervoer binnen en buiten de gemeente € 15,- per maand.

Wilt u meer informatie over Taxi voor Iedereen of wilt u de korting aanvragen? Neem dan contact op met het Sociaal VraagPlein. Een overzicht van de openingstijden, het mailadres en het telefoonnummer vindt u op de pagina van het Sociaal VraagPlein.